Czytany 1914 razy
Czytany 1759 razy
Czytany 1529 razy

Regulamin MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SP

REGULAMIN

XIV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA

ANGIELSKIEGO DLA (UCZNIÓW V I VI , VII i VIII KLAS) SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I    ZAŁOŻENIA KONKURSU    

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów V i VI oraz VII i VIII klas szkół podstawowych. Organizatorami konkursu jest dyrektor i nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej.

 

II   CELE KONKURSU

1.      Rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania językiem obcym.

2.      Podniesienie poziomu umiejętności językowych.

3.      Wzbogacenie wiedzy o krajach anglojęzycznych.

 

III    ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na Podstawie Programowej Nauczania Języków Obcych na poziomie szkoły podstawowej.

Tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody.

Materiał gramatyczny dla kl.V-VI

- Zaimki: osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, nieokreślone (anybody, something…)

- Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple.

- Stopniowanie przymiotników

- There is /are,  there was / were

- Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz  a/an, some, any

- Konstrukcje: to be going to, to have to / don’t have to, had to

- Czasowniki modalne: must, mustn’t, can(‘t), could(n’t), should(n’t)

- Przyimki: np.: in, on, at, with, about, of, for, since

Materiał gramatyczny dla kl.VII-VIII taki jak dla V i VI oraz:

- Czas Present Perfect Simple i  Past Perfect Simple

- Stopniowanie przysłówków

- Strona bierna dla czasów Present  Simple, Past Simple, Future Simple, modal verbs

- Tryby warunkowe 0,1 ,2

- Too, enough, so, such

Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego (II etap konkursu)

 

IV   PRZEBIEG KONKURSU

Zgłoszenia do konkursu: nazwa szkoły i dokładny jej adres, ilość uczestników, kategoria wiekowa (np. 5 uczniów z kl. V i VI, 7 uczniów z kl.VII i VIII) oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów prosimy przesłać do 11.03.2024 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie: Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego.

I etap odbędzie się w poszczególnych szkołach, dnia 18.03.2024 r. Będzie polegał na napisaniu testu leksykalno-gramatyczno-komunikacyjnego. Arkusz etapu pierwszego  zostanie przesłany na adres mailowy szkoły, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie, w celu wydrukowania i skserowania już na terenie danej szkoły.  Prosimy o przeprowadzenie konkursu stacjonarnie w szkole między 8:00 – 9:00. Czas trwania testu wynosi 45 minut. Na tym etapie prosimy nauczycieli z danej szkoły o poprawę prac zgodnie z przesłanym kluczem. Wyniki konkursu należy przesłać do 22.03.2024 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: szkoła, klasa, imię, nazwisko ucznia i liczba punktów oraz imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli przygotowujących uczniów (w jednej wiadomości e-mailowej dwie listy: uczniów z klas V i VI oraz uczniów z klas VII i VIII) . Informacja o uczniach, którzy zakwalifikowali się do II etapu będzie  wysłana na adres mailowy szkoły do 27.03.2024 r.

 

II etap konkursu odbędzie się w SP ZCBM dnia 23.04.20234 r. o godz. 8:30 i będzie trwał 45 minut. Etap ten obejmuje pisemny test leksykalno-gramatyczny, czytanie ze zrozumieniem oraz podstawowe zagadnienia z wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego (materiał dotyczący wiedzy o krajach anglojęzycznych będzie zamieszczony na stronie www.szkolacbm.pl do 27.03.2024 r.) Na tym etapie prace są oceniane przez nauczycieli języka angielskiego uczących w SP ZCBM. Spośród wszystkich uczestników drugiego etapu zostanie wyłonionych 10 laureatów ( 5 laureatów z kl. V-VI oraz 5 z kl. VII-VIII) z najwyższą liczbą punktów, którzy zostaną nagrodzeni.

Wyniki konkursu i termin rozdania nagród będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły ZCBM do dnia 30.04.2024 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Każdy z nauczycieli otrzyma pamiątkowy dyplom potwierdzający przygotowanie ucznia.

 

Organizatorzy

 

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Anną Chorąży.

 

MATERIAŁ O USA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

bg

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.