Na rok szkolny 2023/2024

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych: 

1)         01.11.2023 (śr.)          - Uroczystość Wszystkich Świętych

2)         23-31.12. 2023           - Zimowa przerwa świąteczna

3)         29.01-09.02.2024       - Ferie zimowe

4)         28.03-02.04.2024       - Wiosenna przerwa świąteczna

5)         01.05.2024 (śr.)          - Święto pracy

6)         03.05.2024 (pt.)          - Święto Konstytucji 3 maja

7)         30.05.2024 (cz.)         - Uroczystość Bożego Ciała

 

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych (zapewniona opieka świetlicowa):

1)         16.10.2023 (pn.)         - Święto Edukacji Narodowej - dzień wolny dla ZSO ZCBM

2)         29-30.04.2024            - (pn.wt.)- dni wolne dla ZSO ZCBM

3)         02.05.2024 (czw.)      -  dzień wolny dla ZSO ZCBM

4)         06-08.05.2024            - egzaminy maturalne, pisemne  - uczniowie LO ZCBM

5)         14-16.05.2024            - egzamin ósmoklasisty – uczniowie SP ZCBM

6)         31.05.2024 (pt.)          - piątek po Bożym Ciele- dzień wolny dla ZSO ZCBM

7)         18.06.2024 (wt.)         – dzień wewnętrzny szkoły - Uczniowie LO ZCBM

(Jeden dzień wolny w LO zostanie podany po konsultacjach z Samorządem Uczniowskim, który wg, regulaminu może wnieść propozycję takiego dnia.)

(Pełne kalendarium pracy zostanie zaopiniowane w dniu 28 wrześnie na spotkaniu Rady Rodziców i podane do wiadomości po 28 września.)

 

Ostateczny termin podania uczniom wszystkich klas przedmiotowych kryteriów oceniania oraz zapoznanie z regulaminem SP i LO:

1)     15 września           - uczniowie

2)     30 września           - rodzice


 Zebrania  i konsultacje dla Rodziców – godz. 17.00

  1. 13 września  godz. 17:00 - zebranie (wychowawcy SP i LO  CBM)
  2. 27 września godz. 17:00 - zebranie trójek klasowych – wybór Rady Rodziców ZSO ZCBM
  3. 13 grudnia godz. 17:00- zebrania i konsultacje (wszyscy nauczyciele)godz. 16:15 zapraszamy chętnych Rodziców na szkolenie z cyklu: ”Porozmawiajmy o wychowaniu cz1.”
  4. 13 marca godz. 17:00 - Spotkanie Rady Rodziców – Wstępna organizacja festynu 2024
  5. 20 marca godz. 17:00 - zebranie i konsultacje (wszyscy nauczyciele, informacje o egzaminie maturalnym oraz sprawy organizacyjne festynu szkolnego) godz. 16:15 zapraszamy chętnych Rodziców na szkolenie z cyklu: ”Porozmawiajmy o wychowaniu cz. 2”
  6. 29 maja godz. 17:00 - zebranie i konsultacje. Ostateczne ustalenia dotyczące organizacji  festynu 2023) godz. 16:15 zapraszamy chętnych Rodziców na szkolenie z cyklu: ”Porozmawiajmy o wychowaniu cz. 3”

Podczas konsultacji wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w godzinach od 17.00 do 18.00, podczas zebrań ogólnych od 17.30 – 18.30.


 Msza Święta dla rodziców, nauczycieli i uczniów 

04.09 – Uroczysta Eucharystia na rozpoczęcie Roku szkolnego - Kościół pw. Opatrzności Bożej,  godz. 10.00

22.10 - W kaplicy Sióstr przy ulicy Żywieckiej 20 o godz. 15:30

21.11 - ŚWIĘTO SZKOŁY - Kościół pw. Opatrzności Bożej, godz. 10.00

10.12 - W kaplicy Sióstr przy ulicy Żywieckiej 20 o godz. 15:30

18.02 – W kaplicy Sióstr przy ulicy Żywieckiej 20 o godz. 15:30

21.04 - W kaplicy Sióstr przy ulicy Żywieckiej 20 o godz. 15:30

26.05 – klasa 3 SP Pierwsza Komunia Święta godz. 10:30 W Kościele Bożej Opatrzności

            Klasa 4 SP Rocznica I Komunii Świętej godz. 15:30 

(Przyjeżdżając na niedzielne Msze Święte prosimy parkować przy DPS-ie i na starym boisku szkolnym. Umowa ze stadionem nie obejmuje niedziel). 


Rekolekcje Wielkopostne:

4-6.03.2024 r. – klasy  1-3 

6-8.03.2024 r. – klasy 4-8


Festyn szkolny: 15 czerwca 2024 r.

Nr subkonta darowizny na rzecz szkoły: PEKAO S.A. 40 1240 4142 1111 0010 7491 1706

Nr konta Rady Rodziców: PEKAO S.A. 15 1240 4142 1111 0010 7491 1865

 

 

INFORMACJA

 

Od 1 września 2023 roku kolejny rok nasza szkoła ma podpisaną umowę ze stadionem miejskim na wynajem miejsc parkingowych dla nauczycieli i rodziców. Z terenu szkoły jest bezpośrednie przejście na parking. W związku z tym prosimy nie parkować samochodów przy DPS na ulicy Żywieckiej 20. Korzystanie z parkingu jest związane z comiesięczną opłatą za wynajem i ubezpieczenie OC, której nie możemy finansować z publicznych środków. Prosimy o wpłatę darowizny na ten cel na konto: PEKAO S.A. 40 1240 4142 1111 0010 7491 1706  z dopiskiem PARKING. O szczegółach będziemy informować na zebraniach rodziców.


Od 1 września 2019 r. funkcjonuje jeden numer rachunku bankowego Rady Rodziców działającej oddzielnie w każdej szkole (szkole podstawowej i liceum).

W celu prawidłowego funkcjonowania tego rachunku bardzo proszę, aby wszystkie wpłaty na komitet rodzicielski, które będą dokonywane na to konto, w tytule przelewu (wpłaty gotówkowej) zawierały oprócz nazwiska ucznia, którego dotyczy wpłata i klasy do której uczęszcza,  skrót:

RRSP – dla wpłat dokonywanych na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej

RRLO – dla wpłat dokonywanych na Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego

Stosowanie powyższych skrótów umożliwi prawidłowe księgowanie środków finansowych zbieranych przez Rady Rodziców oraz pozwoli na sprawne udzielanie informacji o stanie salda na rachunku dla każdej Rady Rodziców oddzielnie. 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

15 1240 4142 1111 0010 7491 1865

 

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.