Świetlica jest czynna codziennie w godzinach: 7.00-16.30

Wychowawcą świetlicy jest pani mgr Dorota Duława.

Nauczycielami wspomagającymi są: mgr Katarzyna Stec, mgr Katarzyna Gucwa, mgr Iwona Pala-Legutko.

 

Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności:

- uczniowie z klas I-III.
- dzieci obojga pracujących rodziców. 

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica/opiekuna karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Kartę wraz z załączonym regulaminem, można pobrać w świetlicy szkolnej lub tutaj.

Karta zgłoszenia

Regulamin

Świetlica szkolna zapewnia:

  • opiekę nad uczniami przed i po zajęciach edukacyjnych;
  • warunki do nauki, zabawy i wypoczynku.

W ramach pracy świetlicy odbywają się następujące zajęcia: 

  • zajęcia czytelnicze,
  • zajęcia ruchowe,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia historyczne,
  • zajęcia języka angielskiego,
  • zajęcia muzyczne.

bg

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.