Zasady korzystania z usługi cateringowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej

§I

 1. Rodzice wysyłają zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie zawiera następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres mailowy, alergię oraz numer telefonu w przypadku alergii. Zgłoszenia należy dokonać do 15 sierpnia 2019 r.
 2. Przez złożenie prawidłowego zgłoszenia (§ I ust. 1) zamawiający składa zamówienie na semestr lub rok szkolny.
 3. Rozliczenie z firmą cateringową za wykupione obiady następować będzie w okresach miesięcznych i wynosić będzie: 9,00 zł brutto za jeden posiłek dla uczniów I, II, III, IV, V, VI SP oraz 10,00 zł brutto dla uczniów klas starszych.
 4. Początkiem każdego miesiąca rodzice otrzymują od firmy cateringowej maila z kwotą do zapłaty za miniony miesiąc. Będą tam również podane wszystkie dane potrzebne do przelewu. Od momentu otrzymania podsumowania na adres mailowy obowiązuje 7-dniowy termin płatności.
 5. Nieobecność ucznia należy zgłosić mailowo lub telefonicznie do godziny 9:00 bezpośrednio do firmy cateringowej podając imię, nazwisko i klasę ucznia.

Brak prawidłowego odwołania skutkuje naliczeniem go jako obiad zjedzony.

§II

 1. Wydawanie obiadów odbywać się będzie na początku długich przerw w szkole:
 • 11.00 – 11:20 klasa 7, 8 SP i LO
 • 12:05 - 12:25 klasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 SP
 1. Posiłki składające się z zupy, drugiego dania i kompotu będą dostarczane przez firmę codziennie, w dniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne.
 2. Na początku każdego tygodnia firma będzie wysyłać tygodniowe menu na podany przez rodziców adres mailowy.
 3. Posiłki będą dostarczane w jednorazowych pojemnikach, które firma cateringowa odbierze danego dnia i zutylizuje we własnym zakresie.

 

Podsumowanie 
wyników egzaminu ósmoklasisty 2018/2019
SP ZCBM w Bielsku - Białej

 

 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 15 – 17.04.2019 r.

Z jednej klasy 8a łącznie było 29 zdających.

 

Egzamin ósmoklasisty składał się z trzech części:

- język polski - max. 50 punktów

- matematyka – max. 30 punktów

- język obcy nowożytny – max. 60 punktów

 

WYNIKI NASZEJ SZKOŁY W ROKU 2018/19

  Język polski Matematyka Język obcy nowożytny (angielski)
Średnia szkoły w [%]2018/2019 82 86 94
stanin 9 9 9
Miejsce w BB w 2018/2019 1 1 2

Wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty uplasował ósmoklasistów Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w ścisłej czołówce województwa śląskiego w staninie 9  -  z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.


I.                    JĘZYK POLSKI (max. 50 pkt.)       Liczba zdających  – 29

Tabela 1. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 SP ZCBM Bielsko - Biała 29 82

Nasi ósmoklasiści z języka polskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  1. co do wielkości -  82%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 65,93%

W województwie na 1203 szkoły - osiągnęli oni wynik 21.

 JP 2019


II.                  MATEMATYKA (max. 30 pkt.)    Liczba zdających  – 29

Tabela 2. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 SP ZCBM Bielsko - Biała 29 86

Nasi ósmoklasiści z matematyki w mieście Bielsku – Białej osiągnęli 1. co do wielkości -  86,11%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 50,44%.

W województwie na 1203 szkoły osiągnęli oni wynik 1.

M 2019


III.                JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (ANGIELSKI) (max. 60 pkt.)           Liczba zdających  – 29

Tabela 3. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 2. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Średnia [%]
1 Szkoła Dwujęzyczna Bielsko - Biała 94,11
2 SP ZCBM Bielsko - Biała 94

Nasi ósmoklasiści z języka angielskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  2. co do wielkości -  94%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 66,27%.

W województwie na 1203 szkoły osiągnęli oni wynik 7.

JA 2019

Opracowała: Joanna Pyka

 

 

Podsumowanie wyników egzaminu gimnazjalnego 2018/2019
Gimnazjum ZCBM w Bielsku - Białej

 

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 10 – 12.04.2019 r.

Z czterech klas: 3a, 3b, 3c i 3d łącznie było 112 zdających.

 

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części:

- część humanistyczna:

·         historia i WOS - max. 32 punkty

·         j. polski – max. 32 punkty

- część matematyczno – przyrodnicza:

·         biologia, chemia, fizyka, geografia  - max. 28 punktów

·         matematyka – max. 29  punktów

- część językowa

·         język angielski podstawowy – max. 40 punktów

·         język angielski rozszerzony – max. 40 punktów

 

WYNIKI NASZEJ SZKOŁY W LATACH 2014 – 2019

Historia i wiedza o społeczeństwie Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język angielski PP Język angielski PR
Średnia szkoły w [%] 2018/2019 84 86 74 78 94 87
stanin 9 9 9 9 8
Miejsce w BB w 2018/2019 1 1 1 1 5 4
Średnia szkoły w [%] 2017/2018 86 89 85 86 97 89
stanin 9 9 9 9 9
Miejsce w BB w 2017/2018 1 1 2 1 3 3
Średnia szkoły w [%] 2016/2017 84 87 77 84 94 83
stanin 9 9 9 9 8
Miejsce w BB w 2016/2017 2 2 2 1 4 4
Średnia szkoły w [%] 2015/2016 79 87 76 82 92 84
stanin 9 9 9 9 9
Miejsce w BB w 2015/2016 3 3 1 1 5 4
Średnia szkoły w [%] 2014/2015 82 80 70 79 92 84
stanin 9 9 9 9 9
Miejsce w BB w 2014/2015 2 3 2 1 4 4
Średnia szkoły w [%] 2013/2014 77 87 75 80 91 76
Miejsce w BB w 2013/2014 1 1 1 1 3 4

Wysoki wynik egzaminu gimnazjalnego uplasował Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w ścisłej czołówce województwa śląskiego i w staninie 9 -  w części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz w staninie 8 w części językowej.


CZĘŚĆ HUMANIASTYCZNA

I.Historia i WOS (max. 32 pkt.)        Liczba zdających  – 112

Tabela 1. Gimnazjum ZCBM zajęło 1 miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 Gimnazjum ZCBM Bielsko - Biała 112 84

Nasze Gimnazjum z historii i WOS – u w mieście Bielsku – Białej osiągnęło wynik 1. co do wielkości -  84%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 62,77%. W województwie na 721 szkół - osiągnęło wynik 2.

 

II.Język polski (max. 32 pkt.)             Liczba zdających  – 112

Tabela 2. Gimnazjum ZCBM zajęło 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 Gimnazjum ZCBM Bielsko - Biała 112 86

Nasze Gimnazjum z języka polskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęło 1. co do wielkości -  86%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 67,27%. W województwie na 721 szkół osiągnęło wynik 4.


CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

I.Przedmioty przyrodnicze (max. 28 pkt.)

Liczba zdających  – 112

Tabela 3. Gimnazjum ZCBM zajęło 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 Gimnazjum ZCBM Bielsko - Biała 112 74

Nasze Gimnazjum z przedmiotów przyrodniczych w mieście Bielsku – Białej osiągnęło 1. co do wielkości -  74%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 53,46 %. W województwie na 721 szkół osiągnęło wynik 5.

 

II. Matematyka (max. 29 pkt.)

Liczba zdających  – 112

Tabela 4. Gimnazjum ZCBM zajęło 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 Gimnazjum ZCBM Bielsko - Biała 112 78

Nasze Gimnazjum z matematyki w mieście Bielsku – Białej uzyskało wynik 78%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 47,05%. W województwie na 721 szkół osiągnęło wynik 5.


CZĘŚĆ JĘZYKOWA

I.Język angielski – poziom podstawowy (max. 40 pkt.)

Liczba zdających – 112

Nasze Gimnazjum w mieście Bielsku – Białej osiągnęło 5. wynik – 94%.

Lepsze wyniki w Bielsku uzyskały szkoły dwujęzyczne (99,27%) i (98,91%) oraz prywatne (96,11%) i (94,95%). Średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 75,15%. W województwie zajęliśmy 24 miejsce na 721 szkół.

 

II.Język angielski – poziom rozszerzony (max. 40 pkt.)

Liczba zdających – 110

Nasze Gimnazjum w mieście Bielsku – Białej osiągnęło 4. wynik 87% .

Lepsze wyniki w Bielsku uzyskały szkoły dwujęzyczne (97,74%) i (93%) oraz szkoła prywatna (88,8%).  Średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 59,97 %. W województwie zajęliśmy 22 miejsce na 721 szkół.

Opracowała: mgr Joanna Pyka

W czasie wakacji sekretariat będzie czynny

 

 od 1 - 15 lipca od godz. 8:30-11:30

 

od 16 – 26 lipca  od godz. 8:30-15:00

 

Od 29 lipca do 16 sierpnia sekretariat będzie nieczynny!

od 19 - 30 sierpnia od godz. 8:30-11:30

19 czerwca 2019 r. po raz kolejny pożegnaliśmy rok szkolny, który dla wielu z nas był czasem wytężonej pracy. Z pasją odkrywaliśmy tajniki wiedzy, poszukiwaliśmy piękna, prawdy i mądrości w różnych dziedzinach życia.

Wdzięczni za otrzymane łaski i nieustanną opiekę, podziękowaliśmy Panu Bogu podczas uroczystej Eucharystii w Kościele Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Podczas homilii ks. Marcin Aleksy przypomniał nam, że wakacje nie są czasem odpoczynku od modlitwy i lektury Słowa Bożego, wprost przeciwnie, powinniśmy umacniać głęboką relację z Bogiem.

Pod koniec nabożeństwa Siostra Dyrektor podziękowała uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły za trud nauki, sumienność, rzetelność i odpowiedzialność. Życzyła wszystkim Błogosławieństwa Bożego, obfitych łask i zasłużonego odpoczynku podczas upragnionych wakacji.

Po Mszy Świętej uczniowie wraz z nauczycielami udali się do klas na uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono świadectwa i nagrody.

Drodzy wychowankowie, życzymy Wam pięknych i beztroskich wakacji. Mamy nadzieję, że wrócicie do szkoły z nową energią i zapałem do nauki. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

 

Od kilku lat w naszej szkole przyznawane są stypendia za wysokie wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia sportowe. W tym roku szkolnym przyznano stypendia następującym osobom: 

Uczniowie Szkoły Podstawowej:

 • Radosław Antończyk
 • Jakub Ledwoń
 • Karolina Nasiek
 • Blanka Nizio
 • Michelle Tunega
 • Maciej Podosek

Uczniowie Gimnazjum:

 • Przemysław Dębicki
 • Wojciech Czyżowski
 • Dominika Kanik
 • Alicja Slian
 • Hanna Gala
 • Klaudia Honkisz
 • Anna Kimszal
 • Miłosz Sacher
 • Sara Chrzanowska
 • Justyna Wieczorek
 • Miłosz Marian
 • Aleksandra Rusek
 • Urszula Świńczyk
 • Magdalena Rydzewska
 • Monika Sitarz
 • Hanna Affanasowicz
 • Zofia Grocka
 • Julia Borowska
 • Piotr Mularczyk
 • Wiktoria Staszko
 • Szymon Soszka
 • Franciszek Kwoczyński

Serdecznie gratulujemy. Jesteśmy z Was dumni. Brawo Wy!

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.