poniedziałek, 01 październik 2018 13:36

Szkoła Podstawowa

 

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z JĘZYKA POLSKIEGO:

 1. Zuzanna Wajdzik

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z MATEMATYKI:

 1. Jakub Ledwoń
 2. Radosław Antończyk
 3. Emil Kielar

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z GEOGRAFII:

 1. Zuzanna Wajdzik

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z FIZYKI:

 1. Radosław Antończyk
 2. Mateusz Stachowicz

Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z MATEMATYKI:

 1. Karol Odój
 2. Kacper Podgórski

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 1. Michelle Tunega

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z FIZYKI:

 1. Maciej Kuś
 2. Olaf Sulima
 3. Jakub Ledwoń

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z JĘZYKA POLSKIEGO:

 1. Zuzanna Wajdzik

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z MATEMATYKI:

 1. Jakub Ledwoń
 2. Radosław Antończyk
 3. Karol Odój
 4. Kacper Podgórski
 5. Maciej Podosek
 6. Emil Kielar

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 1. Michelle Tunega
 2. Emil Kielar

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z CHEMII:

 1. Radosław Antończyk

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z GEOGRAFII:

 1. Zuzanna Wajdzik

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z FIZYKI:

 1. Radosław Antończyk
 2. Maciej Kuś
 3. Olaf Sulima
 4. Mateusz Stachowicz
 5. Jakub Ledwoń

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

w roku szkolnym 2018/2019.


1 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego  dla uczniów szkół podstawowych Regulamin pdf Załączniki pdf

2 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych Regulamin pdf Załączniki pdf

3 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Regulamin pdf Załączniki pdf

4 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego  dla uczniów szkół podstawowych Regulamin pdf Załączniki pdf

5 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii  dla uczniów szkół podstawowych Regulamin pdf Załączniki pdf

6 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii  dla uczniów szkół podstawowych Regulamin pdf Załączniki pdf

7 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów szkół podstawowych Regulamin pdf Załączniki pdf

8 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych Regulamin pdf Załączniki pdf

9 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii  dla uczniów szkół podstawowych Regulamin pdf Załączniki pdf

 Za organizację Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odpowiada Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz niżej wymienione placówki doskonalenia nauczycieli:

 

placówka doskonalenia nauczycieli

organizator Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z

strona www

RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Matematyki 

Fizyki

www.wombb.edu.pl

RODN„WOM” w Częstochowie

Języka Polskiego  

Języka Niemieckiego 

Biologii

www.womczest.edu.pl

 

RODN „WOM” w Katowicach

 

Języka Angielskiego 

Historii 

Chemii

www.womkat.edu.pl

 

RODN „WOM” w Rybniku

Geografii

www.wom.edu.pl
Czytany 1590 razy

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.