Uczestnik PPK

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Uczestnik PPK 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach korzystania z programu Pracowniczych Planów Kapitałowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Krakowie przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora. 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO),

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • umożliwienia pracownikom i zleceniobiorcom uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą:

  • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół, w tym instytucja finansowa obsługująca Pracownicze Plany Kapitałowe.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od czasu zakończenia zatrudnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
  6. prawo odstąpienia od udziału w PPK na mocy art. 23 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.