czwartek, 07 listopad 2019 15:13

 INFORMACJE DLA RODZICÓW

rok szkolny 2019/2020

 

Zebrania  i konsultacje dla Rodziców – godz. 17.00

18.09 – zebranie (wychowawcy ZSO ZCBM)        

13.11 - zebranie i konsultacje (wszyscy nauczyciele).

11.12 - konsultacje (wszyscy nauczyciele)

18.03 - zebranie i konsultacje (wszyscy nauczyciele, informacje o egzaminie ósmoklasisty i maturalnym, informacje o przewidywanych ocenach końcowych - dla rodziców klas III LO oraz sprawy organizacyjne festynu szkolnego).

13.05 - zebranie i konsultacje (wszyscy nauczyciele, informacja o zagrożeniach oceną ndst., ostateczne ustalenia dotyczące organizacji festynu 2020, wycieczek szkolnych i zakończenia roku szkolnego)

15 czerwca - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcowych (wychowawcy klas)

Podczas konsultacji wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w godzinach od 17.00 do 18.00, podczas zebrań ogólnych od 17.30 – 18.30.


 

Msza Święta dla rodziców, nauczycieli i uczniów 

15.09 - wszystkie klasy – Kościół pw. Opatrzności Bożej, godz. 17.30 (Intencja: za szkołę)

20.10 - klasy 4, 5, 6, 7, 8 SP – Kaplica zakonna, godz. 15.30 (Intencja: za nauczycieli)

21.11 - ŚWIĘTO SZKOŁY, wszystkie klasy - Kościół pw. Opatrzności Bożej, godz. 10.00 (Intencja: za szkołę)

16.02 - klasy 1, 2, 3 SP - Kaplica zakonna, godz. 15.30 (Intencja: za babcie i dziadków)

19.04 - klasy LO – Kaplica zakonna, godz. 15.30 (Intencja: za maturzystów)

17.05 - klasy 3 SP - Kaplica zakonna, godz. 10.30 (I Komunia Święta)

21.06 - wszystkie klasy – Kościół pw. Opatrzności Bożej, godz. 17.30


Rekolekcje Wielkopostne:

2-4.03. 2020 r. - kl. 1, 2 i 3 SP

26-28.02.2020 r. - kl. 4,5, 6, 7,8 SP i LO


Dyskoteki dla SP i LO:

25 września 2019 – dyskoteka - otrzęsiny

27 listopada 2019 - dyskoteka andrzejkowa

12 luty 2020 – dyskoteka karnawałowa


Festyn szkolny: 6 czerwca 2020 r.

Proponowany termin wycieczek szkolnych: 27-29.05.2020 r.

Siostra dyrektor przyjmuje: podczas zebrań i konsultacji dla rodziców 17.00 – 18.30

Nr subkonta darowizny na rzecz szkoły: PEKAO S.A. 40 1240 4142 1111 0010 7491 1706

Nr konta Rady Rodziców: PEKAO S.A. 15 1240 4142 1111 0010 7491 1865

 

 

INFORMACJA

 

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje jeden numer rachunku bankowego Rady Rodziców działającej oddzielnie w każdej szkole (szkole podstawowej i liceum).

W celu prawidłowego funkcjonowania tego rachunku bardzo proszę, aby wszystkie wpłaty na komitet rodzicielski, które będą dokonywane na to konto, w tytule przelewu (wpłaty gotówkowej) zawierały oprócz nazwiska ucznia, którego dotyczy wpłata i klasy do której uczęszcza,  skrót:

RRSP – dla wpłat dokonywanych na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej

RRLO – dla wpłat dokonywanych na Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego

Stosowanie powyższych skrótów umożliwi prawidłowe księgowanie środków finansowych zbieranych przez Rady Rodziców oraz pozwoli na sprawne udzielanie informacji o stanie salda na rachunku dla każdej Rady Rodziców oddzielnie. 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

15 1240 4142 1111 0010 7491 1865

 

Czytany 2561 razy Ostatnio zmieniany piątek, 05 luty 2021 11:38

bg

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.