Super User

Super User

czwartek, 17 czerwiec 2021 19:24

Dzień sportu

Dzisiaj w naszej szkole odbył się dzień sportu. Mogliśmy podziwiać rywalizację czterech klas. Nasi uczniowie grali w piłkę ręczną oraz w siatkówkę. Mecze siatkówki odbyły się na sali gimnastycznej, natomiast rozgrywki piłki ręcznej miały miejsce na szkolnym boisku. Z racji przepięknej pogody uczniowie mogli kibicować swoim faworytom na świeżym powietrzu. Cheerleaderki dopingowały uczestników, a w tle można było usłyszeć taneczną muzykę. Dobry nastrój udzielił się wszystkim, nawet oglądającym. Chętni mogli zatańczyć belgijkę, jak i kilka innych wariacji tanecznych. Wygranymi w piłkę ręczną okazali się uczniowie klasy 2CD, a w siatkówce przedstawiciele klasy 2b. Zacięta walka i sportowa atmosfera dostarczyły nam niesamowitych wrażeń, które na długo pozostaną w naszej pamięci :)

Julia i Weronika IIcd LO

poniedziałek, 14 czerwiec 2021 19:47

Akcja makulatura

Zapraszamy do czynnego zaangażowania się w szkolną zbiórkę makulatury, która odbędzie się w dnia 16 czerwca 2021 r. (środa).

Przyniesioną makulaturę prosimy składać w przedsionku "Strefa Rodzica" lub zgodnie z zaleceniami Panów Portierów.

Za włączenie się w akcję z góry serdecznie dziękujemy

środa, 26 maj 2021 13:18

Sukces naszego ucznia

R8ee55b14218437e4115b4e50e219f65f

Mateusz Pysz, uczeń klasy 3B LO, w roku szkolnym 2020/2021 brał udział

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o „Diamentowy Indeks AGH” z zakresu geografii z elementami geologii i został laureatem  3-stopnia.

Umożliwia to przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na wybrany kierunek studiów na tej uczelni z pominięciem warunków rekrutacji.

Gratulujemy!

wtorek, 27 kwiecień 2021 18:02

Zagłosuj w konkursie Cucinando Italiano!

 
W okresie od 26 kwietnia do 7 maja, każdy uczeń i nauczyciel naszej szkoły może oddać swój głos na wybraną fotorelacje lub wybranie danie. Wystarczy kliknąć w link poniżej:
Serdecznie zachęcam do głosowania!

PREZENTACJA PRAC UCZESTNIKÓW
 
1. Szpinakowe ravioli z sosem pomidorowym
JEDEN (1) JEDEN (2) JEDEN (3)

2. Podwójna pizza

DWA (1) DWA (2) DWA (3)

3. Pizza w barwach narodowych

TRZY (1) TRZY (2) TRZY (3)

4. Pasta con zucchine e pomodorini

CZTERY

5. Mozzarella in carozza

PIĘĆ (1) PIĘĆ (2) PIĘĆ (3)

6. La pizza italiana nell’edizione polacca

SZEŚĆ (1) SZESĆ (2) SZEŚĆ (3)

7. Mia pizza

SIEDEM (1) SIEDEM (2) SIEDEM (3)

8. Mio tiramisu

OSIEM (1) OSIEM (2) OSIEM (3)

9. Frittata

DZIEWIĘĆ (1) DZIEWIĘĆ (2) DZIEWIĘĆ (3)

10. Pizza con anana

DZIESIĘĆ (1) DZIESIĘĆ (2) DZIESIĘĆ (3)

11. Tiramisu

JEDENACIE 1 JEDENACIE 2 JEDENACIE 3

mateusz

Uczeń klasy IIIB Mateusz Pysz zakwalifikował się do III etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH  z przedmiotu: Geografia.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w Finale!

wtorek, 30 marzec 2021 11:22

Konkurs z języka włoskiego

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Pobierz plik

środa, 24 marzec 2021 08:35

Administracja

 • Sekretariat

  sekretariat 

  Sekretariat 

  s. mgr Beata Bajurska

  godziny pracy od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

   

  Księgowość

  s. mgr Sabina Kaźmierczyk

  godziny pracy od poniedziałku do piątku: 8.30 - 16.30 (przerwa 13.10-13.55)

 • Pedagog

  Pani mgr Barbara Legierska i mgr Anna Hajman zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów, nauczycieli, rodziców do odwiedzenia gabinetu pedagogicznego. pedagog

  Godziny otwarcia gabinetu pedagoga mgr Barbary Legierskiej:
  PONIEDZIAŁEK 8.00- 14.45 
  WTOREK 11.30- 14.30 
  ŚRODA 8.00- 13.00 
  CZWARTEK  11.30- 15.00
  PIĄTEK  8.00 - 12.00
     
  Godziny otwarcia gabinetu pedagoga mgr Anny Hajman:
  PONIEDZIAŁEK 12.00- 15.00
  WTOREK 8.15- 12.15
  ŚRODA 8.15- 14.15
  CZWARTEK  8.15- 12.15 
  PIĄTEK  8.15 - 13.15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Biblioteka i MCI

  Bibliotekarzem szkolnym jest pani: mgr Marzena Gruzło.biblioteka2

  Biblioteka zaprasza w godzinach:

  PONIEDZIAŁEK  10:10 - 13:20
  WTOREK  10:10 - 13:20
  ŚRODA 10:05 - 13:15
  CZWARTEK 9:10 - 12.20
  PIĄTEK 8:45 - 10:05, 10.15 - 11.15

  Biblioteka oferuje:

  • bogaty zestaw lektur szkolnych do poszczególnych klas,
  • ciekawe pozycje z literatury pięknej, uzupełniane o nowości wydawnicze,
  • zasobny księgozbiór podręczny, na który składają się słowniki, encyklopedie, leksykony a także albumy popularnonaukowe z wszystkich dziedzin wiedzy,
  • czasopisma dla uczniów i nauczycieli,

  mci

   

   Multimedialne Centrum Informacji (MCI)

  inż. Agnieszka Danielec

  godziny pracy: codziennie od 8.00 - 16.00

   

  W Centrum znajdują się komputery z dostępem do internetu, z których uczniowie mogą korzystać przed lub po lekcjach i podczas przerw. Można tu usiąść i w ciszy odrobić pracę domową, przygotować referaty czy prezentacje, wyszukać materiały do lekcji.

   

 • Pielęgniarka

  pielegniarka

   

  Umowa z NFZ - Pielęgniarka Grażyna Klistała

   

  Gabinet profilaktyki zdrowotnej oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej czynny:

  WTOREK  7:00 - 11:00
  CZWARTEK 13.00 - 16.00
  PIĄTEK 7:00 - 12.00
czwartek, 11 marzec 2021 08:38

Zasady przyjmowania uczniów

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO 4-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI IM. FRANCISZKI LECHNER

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SYSTEM REKRUTACJI DLA UCZNIÓW SP

Podstawa prawna:                                                                                     

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r.
  z późniejszymi zmianami w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

1. Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzana zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rejestracja w elektronicznym systemie naboru jest równoznaczna z akceptacją przez kandydata warunków i wyników rekrutacji. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:

 1. uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w SP,
 2. uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia SP (z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów – w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać),
 3. uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty, osiągnięcia w zawodach: wiedzy innych niż w. wym., artystycznych, lub sportowych) co najmniej na szczeblu powiatowym,
 4. uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

4. Minimalna liczba punktów uzyskanych w rekrutacji wynosi 120 punktów. 

Zasady przyznawania punktów:

1. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z czterech przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się następującą wartość ocen:

Klasa I A z programem biologii, chemii i języka angielskiego  na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, biologia, chemia, matematyka

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

  dopuszczający - 2 pkt

Klasa I B z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, matematyka, geografia, język angielski

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

Klasa I C z programem języka polskiego, historii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, matematyka, historia, język angielski

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

2. Świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem- 7 punktów.

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe ; za:

3.1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

3.2. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 3.1-3.2, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe – 3 punkty;

5. Za egzamin ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie- 100 punktów;

5.1 Przeliczaniem na punkty poszczególnych kryteriów zajmuje się komisja rekrutacyjna w szkole, do której odbywa się rekrutacja uczniów.

 1. Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
 2. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
 3. Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać – maksymalnie – 35 punktów
 4. Za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać – maksymalnie – 35 punktów.
 5. Za egzamin z języka obcego nowożytnego uczeń może uzyskać – maksymalnie 30 punktów.

Razem za egzamin maksymalnie 100 punktów.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020–2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

6.1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

6.2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

8. Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 - Dokonanie rejestracji elektronicznej oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych) jeśli takie uczeń posiada.

2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00 – dostarczanie do szkoły kopii świadectwa ukończenia SP oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz wniosku o przyjęcie kandydata (jeśli nastąpiła zmiana szkół do których kandyduje).

4. Do 14 lipca 2021 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.

5. 22 lipca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

6. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 - potwierdzanie przez kandydatów/rodziców kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie do sekretariatu:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • arkusz informacyjny ucznia (POBIERZ ARKUSZ),
 • dwóch opisanych fotografii kandydata,
 • karty zdrowia,
 • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada).

7. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Niedostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w w/w. terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy uczniów.

Klasa I AB

(Klasa I A)

W klasie będzie realizowany rozszerzony program z biologii i chemii w wymiarze: 2 godziny tygodniowo w klasie I i IV oraz 3 godziny w klasie II i III.

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany w wymiarze: 4 godziny tygodniowo w kl. I i II,  5 godzin tygodniowo w kl. III i IV.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w SP, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski.

(Klasa I B)

W klasie będzie realizowany rozszerzony program z matematyki w wymiarze: 5 godzin tygodniowo w klasie I, II, III, IV oraz rozszerzony poziom z geografii w wymiarze: 2 godziny tygodniowo w klasie I i IV oraz 3 godziny tygodniowo w klasie II i III.

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany w wymiarze: 4 godziny tygodniowo w kl. I i II,  5 godzin tygodniowo w kl. III i IV.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w SP, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski.

Klasa I C

W klasie będzie realizowany rozszerzony program z języka polskiego w wymiarze: 6 godzin tygodniowo w klasie I, II, III, IV oraz rozszerzony poziom z historii w wymiarze: 4 godziny tygodniowo w klasie I, II, III, IV.

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany w wymiarze: 4 godziny tygodniowo w kl. I i II,  5 godzin tygodniowo w kl. III i IV.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w SP, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski.

Limit miejsc:

Klasa I AB: 24 

Klasa A z programem biologii, chemii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: (12)

Klasa B z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: (12)

Klasa I C z programem języka polskiego, historii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 24

Drugi język obcy:

Jako drugi język można wybrać język niemiecki albo język włoski /dla początkujących lub kontynuacja/, z zastrzeżeniem, że grupa językowa na danym poziomie powstanie jeśli będzie liczyła co najmniej 10 osób.

wtorek, 09 luty 2021 13:55

Przekaż 1% podatku

 

Prosimy o przekazanie 1 procenta podatku dochodowego za 2020 rok dla Zespołu Szkół Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Dzięki współpracy z Fundacją „Światło Życie” ZSO ZCBM w Bielsku-Białej może pozyskać środki z odpisu 1 procenta podatku dochodowego. Wystarczy, wypełniając roczne zeznanie podatkowe za 2020 rok (PIT), wskazać, że Twój procent podatku dochodowego przekazujesz Fundacji „Światło Życie”, podać numer KRS 0000071891, a w miejscu cel szczególny wpisać „Bielsko-Biała - szkoła ZCBM”.

 

Strona 1 z 6
klauzulaR klauzulaM

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top