Stypendium dla najlepszych

[tabs style="3"] [tab title="Regulamin przyznawania stypendium"]

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 
ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW

w Liceum Ogólnokształcącym ZCBM im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

 

Regulamin opracowano na podstawie art.9g Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póź. zm.)


wybrane paragrafy

 

§ 1
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zwane dalej stypendium, jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez Dyrektora Szkoły.
§ 2
Uczeń ma prawo do jednoczesnej pomocy materialne o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
§ 3
Stypendium może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który indywidualnie uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
§ 11
Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń szkoły, który osiągnął:
  • Średnią ocen w semestrze minimum 4,5 i wyżej oraz osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach przedmiotowych i artystycznych etapu pozaszkolnego,
  • Co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 12
Na przyznanie stypendium może mieć wpływ uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych.
§ 13
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania:
  • Uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,
  • Osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
[/tab] [tab title="Nasi stypendyści"]

 

Decyzją Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego oraz Komisji Stypendialnej w w roku szkolnym 2015/2016 r.  stypendium otrzymują:Zofia Gibas (III A), Anna Janiczek (III A), Katarzyna Krywult (III A), Marek Kudrys (III B), Natalia Zeman (III B), Aleksandra Bugla (II A), Jakub Kotuła (II A), Ireneusz Otocki (II B), Dominik Konior (II B), Oliwia Pala (I A) i Gabriela Hałas (I A). Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.


Decyzją Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego oraz Komisji Stypendialnej w w roku szkolnym 2015/2016 r.  stypendium otrzymują: Aleksandra Bugla (IA), Zofia Gibas (IIA), Maciej Jakubiec (IA), Anna Janiczek (IIA), Dominik Konior (IB), Jakub Kotuła (IA), Katarzyna Krywult (IIA), Marek Kudrys (IIB), Magdalena Sołtysiak (IIA), Agata Szotek (IB) i Natalia Zeman (IIB). Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.


Decyzją Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego oraz Komisji Stypendialnej w w roku szkolnym 2014/2015 r.  stypendium otrzymują: Dominika Sosna (kl.III), Katarzyna Krywult (kl.II), Marek Kudrys (kl.II), Natalia Zeman (kl.II), Magdalena Sołtysiak (kl.II), Jakub Kotuła  (kl.I), Aleksandra Bugla (kl.I), Agata Szotek (kl.I), Dominik Konior (kl.I) i Piotr Wójtowicz (kl.I).  Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.


Decyzją Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego oraz Komisji Stypendialnej w w roku szkolnym 2013/2014 r.  stypendium otrzymują: Klaudia Główka (kl.II), Dawid Dyczek (Kl.II), Szymon Helbin (kl.I), Anna Szczurek (kl. I), Joanna Ryłko (kl.I), Jadwiga Kamińska (kl.I) i Szymon Janik (kl.I). Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.


Decyzją Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego oraz Komisji Stypendialnej w w roku szkolnym 2012/2013 r.  stypendium otrzymują: Joanna Bieniek (IIIa), Justyna Ciapała (IIIa), Ewelina Wojtyła (IIIb), Natalia Zimniak (IIa), Klaudia Główka (Ib), Agnieszka Kulińska (Ia), Dawid Dyczek (Ia). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Decyzją Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego oraz Komisji Stypendialnej w roku szkolnym 2011/2012 r.  stypendium otrzymują: Justyna Ciapała (IIb), Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Decyzją Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego oraz Komisji Stypendialnej w roku szkolnym 2010/2011 r. stypendium otrzymują:Magdalena Biskup (IIIa),  Justyna Ciapała (Ib), Anna Drewniak (IIIb),  Wojciech Gardias (IIb),  Agnieszka Lubas (IIb),  Anna Marek (IIa),  Sabina Nowak (IIIb),  Sławomir Pietraszko (IIa),  Agnieszka Suchy (IIa),  Monika Szymanek (IIa),  Joanna Wołąkiewcz (IIb),  Joanna Wójcik (IIb). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Decyzją Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego oraz Komisji Stypendialnej w w roku szkolnym 2009/2010 r.  stypendium otrzymują: Magdalena Biskup (IIa), Anna Drewniak (IIb), Natalia Greń (IIb), Anna Litwinek (IIa), Agnieszka Lubas (Ib), Sabina Nowak (IIb), Krzysztof Pałus (Ia), Sławomir Pietraszko (Ia), Joanna Wołąkiewicz (Ib). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

[/tab] [tab title="Stypendium Prezesa Rady Ministrów"]

 

Rokrocznie najlepsi uczniowie naszej szkoły zostają stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

 

MAREK KUDRYS

2016/2017

2015/2016

 

MAREK KUDRYS

2016/2017

2015/2016

 

SZYMON HELBIN

2014/2015

 

KLAUDIA GŁÓWKA

2013/2014

2012/2013

JUSTYNA CIAPAŁA

2010/2011

2011/2012

 

SABINA NOWAK

2008/2009

2009/2010

MAŁGORZATA OCZKOWSKA

2007/2008

EWA SZYLDER

2006/2007

PRZEMYSŁAW CIERNIAK

2005/2006

 

MAGDALENA GODULA

2004/2005

 ANNA ZOŃ

2003/2004

 SEBASTIAN GŁÓD

2002/2003

 [/tab] [/tabs]

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top