czwartek, 04 luty 2021 14:29

Wyniki EWD

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych, przedstawiającym wyniki egzaminu maturalnego i EWD (przyrost wiedzy) na tle kraju, województwa należy stwierdzić, że szkoła osiąga ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i matematyki oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała, zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych, co pozwala nazwać ją szkołą sukcesu.

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości  Im. Franciszki Lechner 2018-2020

przedmioty humanistyczne

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych, przedstawiającym wyniki egzaminu maturalnego i EWD na tle kraju i województwa, należy stwierdzić, że szkoła osiąga ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych, co pozwala nazwać ją szkołą sukcesu.

HUM 2018 2020

język polski

Położenie szkoły w układzie współrzędnych plasuje szkołę, ze względu na ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne, wśród szkół neutralnych. Szkoły ulokowane blisko środka układu współrzędnych, to w skali kraju najliczniejsza kategoria liceów. Dzieje się tak dlatego, że  zarówno wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej przyjmują wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej. Analogicznej analizy dokonujemy przyglądając się pozycji szkoły po naniesieniu osi dotyczących powiatu.

POL 2018 2020

matematyka

Elipsa przedstawiająca pozycję szkoły z w układzie współrzędnych przedstawiającym wyniki w kraju i województwie, zdecydowanie plasuje szkołę w pierwszej ćwiartce, zaliczając ją do szkół osiągających ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym oraz wysoką efektywnością nauczania matematyki. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych. 

MAT 2018 2020

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych na tle kraju i województwa należy stwierdzić, że szkoła osiąga zdecydowanie wyższe niż średnie  wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła znajduje się w pierwszej i drugiej ćwiartce układu współrzędnych, co nadal wskazuje na dodatnie EWD.

PRZY 2018 2020

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości  Im. Franciszki Lechner 2016-2018

przedmioty humanistyczne

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych, przedstawiającym wyniki egzaminu maturalnego i EWD na tle kraju i województwa, należy stwierdzić, że szkoła osiąga ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych, co pozwala nazwać ją szkołą sukcesu.

HUM 2016 2018

język polski

Położenie szkoły w układzie współrzędnych plasuje szkołę, ze względu na ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne, wśród szkół neutralnych. Szkoły ulokowane blisko środka układu współrzędnych, to w skali kraju najliczniejsza kategoria liceów. Dzieje się tak dlatego, że  zarówno wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej przyjmują wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej. Analogicznej analizy dokonujemy przyglądając się pozycji szkoły po naniesieniu osi dotyczących powiatu.

POL 2016 2018

matematyka

Elipsa przedstawiająca pozycję szkoły z w układzie współrzędnych przedstawiającym wyniki w kraju i województwie, zdecydowanie plasuje szkołę w pierwszej ćwiartce, zaliczając ją do szkół osiągających ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym oraz wysoką efektywnością nauczania matematyki. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych. 

MAT 2016 2018

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych na tle kraju i województwa należy stwierdzić, że szkoła osiąga zdecydowanie wyższe niż średnie  wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła znajduje się w pierwszej i drugiej ćwiartce układu współrzędnych, co nadal wskazuje na dodatnie EWD.

PRZY 2016 2018

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości  Im. Franciszki Lechner 2014-2016

przedmioty humanistyczne

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych, przedstawiającym wyniki egzaminu maturalnego i EWD na tle kraju i województwa, należy stwierdzić, że szkoła osiąga ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych, co pozwala nazwać ją szkołą sukcesu.

HUM 2014 2016

język polski

Położenie szkoły w układzie współrzędnych plasuje szkołę, ze względu na ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne, wśród szkół neutralnych. Szkoły ulokowane blisko środka układu współrzędnych, to w skali kraju najliczniejsza kategoria liceów. Dzieje się tak dlatego, że  zarówno wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej przyjmują wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej. Analogicznej analizy dokonujemy przyglądając się pozycji szkoły po naniesieniu osi dotyczących powiatu.

POL 2014 2016

matematyka

Elipsa przedstawiająca pozycję szkoły z w układzie współrzędnych przedstawiającym wyniki w kraju i województwie, zdecydowanie plasuje szkołę w pierwszej ćwiartce, zaliczając ją do szkół osiągających ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym oraz wysoką efektywnością nauczania matematyki. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych. 

MAT 2014 2016

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych na tle kraju i województwa należy stwierdzić, że szkoła osiąga zdecydowanie wyższe niż średnie  wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła znajduje się w pierwszej i drugiej ćwiartce układu współrzędnych, co nadal wskazuje na dodatnie EWD.

PRZY 2014 2016

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości  Im. Franciszki Lechner 2012-2014

przedmioty humanistyczne

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych, przedstawiającym wyniki egzaminu maturalnego i EWD na tle kraju i województwa, należy stwierdzić, że szkoła osiąga ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych, co pozwala nazwać ją szkołą sukcesu.

HUM 2012 2014

język polski

Położenie szkoły w układzie współrzędnych plasuje szkołę, ze względu na ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne, wśród szkół neutralnych. Szkoły ulokowane blisko środka układu współrzędnych, to w skali kraju najliczniejsza kategoria liceów. Dzieje się tak dlatego, że  zarówno wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej przyjmują wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej. Analogicznej analizy dokonujemy przyglądając się pozycji szkoły po naniesieniu osi dotyczących powiatu.

POL 2012 2014

matematyka

Elipsa przedstawiająca pozycję szkoły z w układzie współrzędnych przedstawiającym wyniki w kraju i województwie, zdecydowanie plasuje szkołę w pierwszej ćwiartce, zaliczając ją do szkół osiągających ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym oraz wysoką efektywnością nauczania matematyki. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych. 

MAT 2012 2014

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych na tle kraju i województwa należy stwierdzić, że szkoła osiąga zdecydowanie wyższe niż średnie  wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła znajduje się w pierwszej i drugiej ćwiartce układu współrzędnych, co nadal wskazuje na dodatnie EWD.

PRZT 2012 2014

 

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości  Im. Franciszki Lechner 2010-2012

przedmioty humanistyczne

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych, przedstawiającym wyniki egzaminu maturalnego i EWD na tle kraju i województwa, należy stwierdzić, że szkoła osiąga ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych, co pozwala nazwać ją szkołą sukcesu.

HUM 2010 2012

język polski

Położenie szkoły w układzie współrzędnych plasuje szkołę, ze względu na ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne, wśród szkół neutralnych. Szkoły ulokowane blisko środka układu współrzędnych, to w skali kraju najliczniejsza kategoria liceów. Dzieje się tak dlatego, że  zarówno wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej przyjmują wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej. Analogicznej analizy dokonujemy przyglądając się pozycji szkoły po naniesieniu osi dotyczących powiatu.

POL 2012 2012

matematyka

Elipsa przedstawiająca pozycję szkoły z w układzie współrzędnych przedstawiającym wyniki w kraju i województwie, zdecydowanie plasuje szkołę w pierwszej ćwiartce, zaliczając ją do szkół osiągających ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym oraz wysoką efektywnością nauczania matematyki. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych. 

MAT 2010 2012

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych na tle kraju i województwa należy stwierdzić, że szkoła osiąga zdecydowanie wyższe niż średnie  wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła znajduje się w pierwszej i drugiej ćwiartce układu współrzędnych, co nadal wskazuje na dodatnie EWD.

PRZY 2010 2012
Czytany 682 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 04 luty 2021 15:16
Więcej w tej kategorii: « Egzamin maturalny Ranking perspektywy »

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top