Uczestnik PPK

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Uczestnik PPK 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach korzystania z programu Pracowniczych Planów Kapitałowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Krakowie przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora. 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO),

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • umożliwienia pracownikom i zleceniobiorcom uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą:

  • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół, w tym instytucja finansowa obsługująca Pracownicze Plany Kapitałowe.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od czasu zakończenia zatrudnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
  6. prawo odstąpienia od udziału w PPK na mocy art. 23 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

Czytany 300 razy

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top