Informacje o szkole

Drukuj
 • Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność od 1 września 2001 r., a Szkoła Podstawowa 1 września 2017 r.
 • Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej uczą się na parterze, pierwszym i drugim piętrze .
 • Klasy w gimnazjum liczą do 30 uczniów, a w szkole podstawowej do 24 uczniów.
 • Uczniowie uczą się dwóch języków: język angielski jako język podstawowy oraz język niemiecki lub włoski do wyboru.
 • Zajęcia odbywają się w małych grupach zróżnicowanych pod względem znajomości wybranego języka,
 • Msza św. szkolna odbywa się raz w tygodniu: w poniedziałek – dla uczniów Szkoły Podstawowej, we wtorek – dla uczniów klas 3 gimnazjum.
 • Raz w tygodniu: w środę - dla uczniów odbywa się apel szkolny.
 • Szkoła oferuje różne koła zainteresowań i koła przedmiotowe. 
 • Od początku swojej działalności uczniowie gimnazjum noszą jednolity strój (granatowe bluzy, spodnie, spódnice).
 • W szkole podstawowej uczniowie noszą mundurek szkolny składający się z koszulki polo (niebieskie lub czerwone uczniowie klas 1-3, granatowe lub białe uczniowie klas 4-8).
 • Wychowanie w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.
 • Szkoła organizuje różne wyjazdy zagraniczne.
 • W ciągu roku odbywają się liczne wycieczki naukowe, krajoznawczo-turystyczne, Festyn Rodzinny, obóz letni w Augustowie, Rodzinny Rajd Rowerowy.
 • W ramach edukacji kulturalnej młodzież uczestniczy w seansach filmowych i spektaklach teatralnych. Co roku organizowane są wyjazdy do teatrów w Krakowie i w Katowicach.
 • W szkole odbywają się różnorodne konkursy i olimpiady.
 • Szkoła współpracuje z Radą Rodziców, z organem prowadzącym – Prowincją Polską ZCBM, Radą Szkół Katolickich w Polsce, Urzędem Miejskim, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej, Delegaturą Śląskiego Kuratorium Oświaty,
 • W szkole panuje rodzinna atmosfera.
 • Praca przebiega w klimacie zrozumienia, szacunku przy równoczesnym stawianiu wymagań.
 • Celem nadrzędnym szkoły jest ukształtowanie prawego i mądrego człowieka w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.

Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

 • sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny;
 • pracownię informatyczną wyposażoną w komputery PCI;
 • salę multimedialną przeznaczoną do indywidualnego korzystania;
 • wielofunkcyjne boisko szkolne;
 • bibliotekę szkolną.
 8  8  8  8
 8  8  8  

NADANIE IMIENIA

biuletyn

sztandarSP


TROCHĘ HISTORII...

 

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

blogoslawienstwo blogo jp2
prosba pro prosba dyr jp2