Podsumowanie 
wyników egzaminu ósmoklasisty 2018/2019
SP ZCBM w Bielsku - Białej

 

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 16 – 18.06.2020 r.

 

 

Z jednej klasy 8a łącznie było 32 zdających.

 

 

Egzamin ósmoklasisty składał się z trzech części:

 

- język polski - max. 50 punktów

 

- matematyka – max.  30 punktów

 

- język obcy nowożytny – max. 60 punktów

 

 

WYNIKI NASZEJ SZKOŁY W ROKU 2019/20

 

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny (angielski)

Średnia szkoły w [%]

2018/2019

78

86

91

stanin

9

9

9

Miejsce w BB w 2018/2019

1

1

5

 

 

Wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty uplasował ósmoklasistów Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w ścisłej czołówce województwa śląskiego w staninie 9  -  z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

 

 

 

I.                    JĘZYK POLSKI (max. 50 pkt.)       Liczba zdających  – 32

 

Tabela 1. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

 

Lp.

Nazwa szkoły

Miejscowość

Liczba zdających

Średnia [%]

1

ZCBM

Bielsko - Biała

32

76

 

 

Nasi ósmoklasiści z języka polskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  1. co do wielkości -  76%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 61,41%

 

W województwie na 1214 szkół osiągnęli oni wynik 11.

 

 JP 2020

 

II.                  MATEMATYKA (max. 30 pkt.)    Liczba zdających  – 32

 

Tabela 2. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

 

Lp.

Nazwa szkoły

Miejscowość

Liczba zdających

Średnia [%]

1

ZCBM

Bielsko - Biała

32

86

 

 

Nasi ósmoklasiści z matematyki w mieście Bielsku – Białej osiągnęli 1. co do wielkości -  86,13%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 53,52%.

 

W województwie na 1214 szkół osiągnęli oni wynik 2.

M 2020

 

 

III.                JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (ANGIELSKI) (max. 60 pkt.)           Liczba zdających  – 32

 

Tabela 3. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 5. miejsce w B-B.

 

Lp.

Nazwa szkoły

Miejscowość

Średnia [%]

1

KOPALIŃSKI

Bielsko - Biała

94

2

WALDORF

Bielsko - Biała

92,5

3

AKADEMIA ŻAKÓW

Bielsko - Biała

92,17

4

OXFORD

Bielsko - Biała

91,28

5

ZCBM

Bielsko - Biała

90,63

 

 

Nasi ósmoklasiści z języka angielskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  5. co do wielkości -  91%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 62,95%.

 

W województwie na 1214 szkół osiągnęli oni wynik 15.

JA 2020

 

Opracowała: Joanna Pyka

 

 

Podsumowanie 
wyników egzaminu ósmoklasisty 2018/2019
SP ZCBM w Bielsku - Białej

 

 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 15 – 17.04.2019 r.

Z jednej klasy 8a łącznie było 29 zdających.

 

Egzamin ósmoklasisty składał się z trzech części:

- język polski - max. 50 punktów

- matematyka – max. 30 punktów

- język obcy nowożytny – max. 60 punktów

 

WYNIKI NASZEJ SZKOŁY W ROKU 2018/19

  Język polski Matematyka Język obcy nowożytny (angielski)
Średnia szkoły w [%]2018/2019 82 86 94
stanin 9 9 9
Miejsce w BB w 2018/2019 1 1 2

Wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty uplasował ósmoklasistów Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w ścisłej czołówce województwa śląskiego w staninie 9  -  z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.


I.                    JĘZYK POLSKI (max. 50 pkt.)       Liczba zdających  – 29

Tabela 1. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 SP ZCBM Bielsko - Biała 29 82

Nasi ósmoklasiści z języka polskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  1. co do wielkości -  82%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 65,93%

W województwie na 1203 szkoły - osiągnęli oni wynik 21.

 JP 2019


II.                  MATEMATYKA (max. 30 pkt.)    Liczba zdających  – 29

Tabela 2. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 SP ZCBM Bielsko - Biała 29 86

Nasi ósmoklasiści z matematyki w mieście Bielsku – Białej osiągnęli 1. co do wielkości -  86,11%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 50,44%.

W województwie na 1203 szkoły osiągnęli oni wynik 1.

M 2019


III.                JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (ANGIELSKI) (max. 60 pkt.)           Liczba zdających  – 29

Tabela 3. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 2. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Średnia [%]
1 Szkoła Dwujęzyczna Bielsko - Biała 94,11
2 SP ZCBM Bielsko - Biała 94

Nasi ósmoklasiści z języka angielskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  2. co do wielkości -  94%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 66,27%.

W województwie na 1203 szkoły osiągnęli oni wynik 7.

JA 2019

Opracowała: Joanna Pyka

 

bg

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.