Podsumowanie 
wyników egzaminu ósmoklasisty 2018/2019
SP ZCBM w Bielsku - Białej

 

 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 15 – 17.04.2019 r.

Z jednej klasy 8a łącznie było 29 zdających.

 

Egzamin ósmoklasisty składał się z trzech części:

- język polski - max. 50 punktów

- matematyka – max. 30 punktów

- język obcy nowożytny – max. 60 punktów

 

WYNIKI NASZEJ SZKOŁY W ROKU 2018/19

  Język polski Matematyka Język obcy nowożytny (angielski)
Średnia szkoły w [%]2018/2019 82 86 94
stanin 9 9 9
Miejsce w BB w 2018/2019 1 1 2

Wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty uplasował ósmoklasistów Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w ścisłej czołówce województwa śląskiego w staninie 9  -  z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.


I.                    JĘZYK POLSKI (max. 50 pkt.)       Liczba zdających  – 29

Tabela 1. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 SP ZCBM Bielsko - Biała 29 82

Nasi ósmoklasiści z języka polskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  1. co do wielkości -  82%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 65,93%

W województwie na 1203 szkoły - osiągnęli oni wynik 21.

 JP 2019


II.                  MATEMATYKA (max. 30 pkt.)    Liczba zdających  – 29

Tabela 2. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 SP ZCBM Bielsko - Biała 29 86

Nasi ósmoklasiści z matematyki w mieście Bielsku – Białej osiągnęli 1. co do wielkości -  86,11%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 50,44%.

W województwie na 1203 szkoły osiągnęli oni wynik 1.

M 2019


III.                JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (ANGIELSKI) (max. 60 pkt.)           Liczba zdających  – 29

Tabela 3. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 2. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Średnia [%]
1 Szkoła Dwujęzyczna Bielsko - Biała 94,11
2 SP ZCBM Bielsko - Biała 94

Nasi ósmoklasiści z języka angielskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  2. co do wielkości -  94%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 66,27%.

W województwie na 1203 szkoły osiągnęli oni wynik 7.

JA 2019

Opracowała: Joanna Pyka

 

 

Podsumowanie wyników egzaminu gimnazjalnego 2018/2019
Gimnazjum ZCBM w Bielsku - Białej

 

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 10 – 12.04.2019 r.

Z czterech klas: 3a, 3b, 3c i 3d łącznie było 112 zdających.

 

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części:

- część humanistyczna:

·         historia i WOS - max. 32 punkty

·         j. polski – max. 32 punkty

- część matematyczno – przyrodnicza:

·         biologia, chemia, fizyka, geografia  - max. 28 punktów

·         matematyka – max. 29  punktów

- część językowa

·         język angielski podstawowy – max. 40 punktów

·         język angielski rozszerzony – max. 40 punktów

 

WYNIKI NASZEJ SZKOŁY W LATACH 2014 – 2019

Historia i wiedza o społeczeństwie Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język angielski PP Język angielski PR
Średnia szkoły w [%] 2018/2019 84 86 74 78 94 87
stanin 9 9 9 9 8
Miejsce w BB w 2018/2019 1 1 1 1 5 4
Średnia szkoły w [%] 2017/2018 86 89 85 86 97 89
stanin 9 9 9 9 9
Miejsce w BB w 2017/2018 1 1 2 1 3 3
Średnia szkoły w [%] 2016/2017 84 87 77 84 94 83
stanin 9 9 9 9 8
Miejsce w BB w 2016/2017 2 2 2 1 4 4
Średnia szkoły w [%] 2015/2016 79 87 76 82 92 84
stanin 9 9 9 9 9
Miejsce w BB w 2015/2016 3 3 1 1 5 4
Średnia szkoły w [%] 2014/2015 82 80 70 79 92 84
stanin 9 9 9 9 9
Miejsce w BB w 2014/2015 2 3 2 1 4 4
Średnia szkoły w [%] 2013/2014 77 87 75 80 91 76
Miejsce w BB w 2013/2014 1 1 1 1 3 4

Wysoki wynik egzaminu gimnazjalnego uplasował Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w ścisłej czołówce województwa śląskiego i w staninie 9 -  w części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz w staninie 8 w części językowej.


CZĘŚĆ HUMANIASTYCZNA

I.Historia i WOS (max. 32 pkt.)        Liczba zdających  – 112

Tabela 1. Gimnazjum ZCBM zajęło 1 miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 Gimnazjum ZCBM Bielsko - Biała 112 84

Nasze Gimnazjum z historii i WOS – u w mieście Bielsku – Białej osiągnęło wynik 1. co do wielkości -  84%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 62,77%. W województwie na 721 szkół - osiągnęło wynik 2.

 

II.Język polski (max. 32 pkt.)             Liczba zdających  – 112

Tabela 2. Gimnazjum ZCBM zajęło 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 Gimnazjum ZCBM Bielsko - Biała 112 86

Nasze Gimnazjum z języka polskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęło 1. co do wielkości -  86%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 67,27%. W województwie na 721 szkół osiągnęło wynik 4.


CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

I.Przedmioty przyrodnicze (max. 28 pkt.)

Liczba zdających  – 112

Tabela 3. Gimnazjum ZCBM zajęło 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 Gimnazjum ZCBM Bielsko - Biała 112 74

Nasze Gimnazjum z przedmiotów przyrodniczych w mieście Bielsku – Białej osiągnęło 1. co do wielkości -  74%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 53,46 %. W województwie na 721 szkół osiągnęło wynik 5.

 

II. Matematyka (max. 29 pkt.)

Liczba zdających  – 112

Tabela 4. Gimnazjum ZCBM zajęło 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 Gimnazjum ZCBM Bielsko - Biała 112 78

Nasze Gimnazjum z matematyki w mieście Bielsku – Białej uzyskało wynik 78%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 47,05%. W województwie na 721 szkół osiągnęło wynik 5.


CZĘŚĆ JĘZYKOWA

I.Język angielski – poziom podstawowy (max. 40 pkt.)

Liczba zdających – 112

Nasze Gimnazjum w mieście Bielsku – Białej osiągnęło 5. wynik – 94%.

Lepsze wyniki w Bielsku uzyskały szkoły dwujęzyczne (99,27%) i (98,91%) oraz prywatne (96,11%) i (94,95%). Średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 75,15%. W województwie zajęliśmy 24 miejsce na 721 szkół.

 

II.Język angielski – poziom rozszerzony (max. 40 pkt.)

Liczba zdających – 110

Nasze Gimnazjum w mieście Bielsku – Białej osiągnęło 4. wynik 87% .

Lepsze wyniki w Bielsku uzyskały szkoły dwujęzyczne (97,74%) i (93%) oraz szkoła prywatna (88,8%).  Średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 59,97 %. W województwie zajęliśmy 22 miejsce na 721 szkół.

Opracowała: mgr Joanna Pyka

Godziny pracy:

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.