Świetlica

Drukuj

Świetlica jest czynna codziennie w godzinach: 6.50 - 8.20 i 12.25 - 16.30

Wychowawcą świetlicy jest pani mgr Karolina Szafrańska.

Nauczycielami wspomagającymi są: mgr Dorota Duława, mgr Katarzyna Gucwa, mgr Aneta Gut-Sulima, mgr Anna Boronowska-Dębska, mgr Karolina Polok-Wróbel.

 

Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności:

- uczniowie z klas I-III.
- dzieci obojga pracujących rodziców. 

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica/opiekuna karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Kartę wraz z załączonym regulaminem, można pobrać w świetlicy szkolnej lub tutaj.

Karta zgłoszenia 2019/2020

Regulamin

Świetlica szkolna zapewnia:

W ramach pracy świetlicy odbywają się następujące zajęcia: