Informacje dla rodziców

Drukuj

 INFORMACJE DLA RODZICÓW

rok szkolny 2019/2020

 

Zebrania  i konsultacje dla Rodziców – godz. 17.00

18.09 – zebranie (wychowawcy ZSO ZCBM)        

13.11 - zebranie i konsultacje (wszyscy nauczyciele).

11.12 - konsultacje (wszyscy nauczyciele)

18.03 - zebranie i konsultacje (wszyscy nauczyciele, informacje o egzaminie ósmoklasisty i maturalnym, informacje o przewidywanych ocenach końcowych - dla rodziców klas III LO oraz sprawy organizacyjne festynu szkolnego).

13.05 - zebranie i konsultacje (wszyscy nauczyciele, informacja o zagrożeniach oceną ndst., ostateczne ustalenia dotyczące organizacji festynu 2020, wycieczek szkolnych i zakończenia roku szkolnego)

15 czerwca - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcowych (wychowawcy klas)

Podczas konsultacji wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w godzinach od 17.00 do 18.00, podczas zebrań ogólnych od 17.30 – 18.30.


 

Msza Święta dla rodziców, nauczycieli i uczniów 

15.09 - wszystkie klasy – Kościół pw. Opatrzności Bożej, godz. 17.30 (Intencja: za szkołę)

20.10 - klasy 4, 5, 6, 7, 8 SP – Kaplica zakonna, godz. 15.30 (Intencja: za nauczycieli)

21.11 - ŚWIĘTO SZKOŁY, wszystkie klasy - Kościół pw. Opatrzności Bożej, godz. 10.00 (Intencja: za szkołę)

16.02 - klasy 1, 2, 3 SP - Kaplica zakonna, godz. 15.30 (Intencja: za babcie i dziadków)

19.04 - klasy LO – Kaplica zakonna, godz. 15.30 (Intencja: za maturzystów)

17.05 - klasy 3 SP - Kaplica zakonna, godz. 10.30 (I Komunia Święta)

21.06 - wszystkie klasy – Kościół pw. Opatrzności Bożej, godz. 17.30


Rekolekcje Wielkopostne:

2-4.03. 2020 r. - kl. 1, 2 i 3 SP

26-28.02.2020 r. - kl. 4,5, 6, 7,8 SP i LO


Dyskoteki dla SP i LO:

25 września 2019 – dyskoteka - otrzęsiny

27 listopada 2019 - dyskoteka andrzejkowa

12 luty 2020 – dyskoteka karnawałowa


Festyn szkolny: 6 czerwca 2020 r.

Proponowany termin wycieczek szkolnych: 27-29.05.2020 r.

Siostra dyrektor przyjmuje: podczas zebrań i konsultacji dla rodziców 17.00 – 18.30

Nr subkonta darowizny na rzecz szkoły: PEKAO S.A. 40 1240 4142 1111 0010 7491 1706

Nr konta Rady Rodziców: PEKAO S.A. 15 1240 4142 1111 0010 7491 1865

 

 

INFORMACJA

 

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje jeden numer rachunku bankowego Rady Rodziców działającej oddzielnie w każdej szkole (szkole podstawowej i liceum).

W celu prawidłowego funkcjonowania tego rachunku bardzo proszę, aby wszystkie wpłaty na komitet rodzicielski, które będą dokonywane na to konto, w tytule przelewu (wpłaty gotówkowej) zawierały oprócz nazwiska ucznia, którego dotyczy wpłata i klasy do której uczęszcza,  skrót:

RRSP – dla wpłat dokonywanych na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej

RRLO – dla wpłat dokonywanych na Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego

Stosowanie powyższych skrótów umożliwi prawidłowe księgowanie środków finansowych zbieranych przez Rady Rodziców oraz pozwoli na sprawne udzielanie informacji o stanie salda na rachunku dla każdej Rady Rodziców oddzielnie. 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

15 1240 4142 1111 0010 7491 1865