Ostatnie wolne miejsca

 

Regulamin rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

na rok szkolny 2021/2022

 

§ 1

1. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej jest szkołą dostępną dla wszystkich dzieci, których rodzice pragną je w niej kształcić.

2. Szkoła nie posiada obwodu, przyjmuje dzieci z terenu gminy i okolic.

3. Możliwość przyjęcia do Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej na rok szkolny 2021/2022 mają dzieci 7-letnie oraz (na wniosek rodziców) dzieci 6-letnie, jeśli spełniają wymagania art. 36 p. 2 ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Kryterium, którym kieruje się szkoła w przyjmowaniu kandydatów do klasy pierwszej, jest rozmowa pedagoga szkolnego z kandydatem – badanie psychologiczne gotowości szkolnej. Obowiązkowa jest również rozmowa dyrektora szkoły lub osoby wyznaczonej przez dyrektora z kandydatem i jego rodzicami.

5. Punktacja odpowiadająca poszczególnym kryterion jest następująca:
W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punkty.
Przydział punktów poszczególnym kryteriom jest następujący:

a) 36 punktów – diagnoza gotowości szkolnej – badane obszary:

 • duża motoryka – lokomocja – 3 punkty,
 • mała motoryka – manipulacja – 6 punktów,
 • percepcja wzrokowa – 3 punkty,
 • słuch fonematyczny – 6 punkty,
 • analiza i synteza wyrazowa – 6 punktów,
 • operacje myślowe – 6 punktów,
 • umiejętności komunikacyjne – 3 punkty,
 • dojrzałość emocjonalna – 3 punkty,

b) 4 punkty – kandydat uczęszczał do przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości lub kandydat ma rodzeństwo, które uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości lub przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata jest pracownikiem szkoły.

6.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo ma:

 1. kandydat, który ma rodzeństwo uczęszczające obecnie do szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
 2. kandydat, który jest sierotą,
 3. kandydat, który wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

7. Planowane jest utworzenie klasy pierwszej do maksymalnie 25 uczniów.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor.

§ 2

Szczegółowy terminarz rekrutacji jest następujący:

Data

Wydarzenie

do 16 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenie do szkoły i złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

oraz umawianie spotkania na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną (Na rozmowę należy umawiać się telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły: 33/ 829 24 09).

po wcześniejszym ustaleniu terminu

Rozmowa dyrektora/wicedyrektora, pedagogów szkolnych z dzieckiem i z rodzicami.

do 30 kwietnia 2021 r. godzina 9:00

Potwierdzenie woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej przez dostarczenie:

1)  2 zdjęć legitymacyjnych, opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

2)  Deklaracji dla Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły),

3)  Aktualnej diagnozy przedszkola o gotowości szkolnej dziecka (donieść po otrzymaniu w placówce przedszkolnej).

 

Zatwierdził dyrektor w dniu 29 marca 2021 r.

 

 

rekrutacjaSP2021  rekrutacjaSP2021 2 

klauzulaR klauzulaM

bg

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.