czwartek, 16 styczeń 2020 10:59

Regulamin

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner 

ul. Broniewskiego 13

43-300 Bielsko-Biała 

tel/fax.gimnazjum /033/ 829-24-09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konkurs odwołany

Zgoda na przetwarzanie danych


REGULAMIN

XI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA

ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI oraz VII i VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I    ZAŁOŻENIA KONKURSU    

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI oraz klas VII i VIII szkół podstawowych. Organizatorami konkursu jest dyrektor i nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej.

II   CELE KONKURSU

  1. Rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania językiem obcym.
  2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
  3. Wzbogacenie wiedzy o krajach anglojęzycznych.

III    ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na Podstawie Programowej Nauczania Języków Obcych na poziomie szkoły podstawowej.

● Tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody.

● Materiał gramatyczny dla kl.V-VI

- Zaimki: osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, nieokreślone (anybody, something…)

- Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple.

- Stopniowanie przymiotników

- There is /are,  there was / were

- Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz  a/an, some, any

- Konstrukcje: to be going to, to have to / don’t have to

- Czasowniki modalne: must, mustn’t, can(‘t), could(n’t), should(n’t)

- Przyimki: np.: in, on, at, with, about, of, for, since

● Materiał gramatyczny dla kl.VII-VIII taki jak dla V i VI oraz:

- Czas Present Perfect Simple i  Past Perfect Simple

- Strona bierna dla czasów Present  Simple, Past Simple, Future Simple, modal verbs

- Tryby warunkowe 0,1 ,2

- Too, enough

● Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego (II etap konkursu)

IV   PRZEBIEG KONKURSU

Zgłoszenia do konkursu (nazwa szkoły i dokładny adres, ilość uczestników, kategoria wiekowa (np. 5 uczniów z kl. V i VI, 7 uczniów z kl. VII i VIII) oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów) prosimy przesłać do 10.02.2020 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,wpisując w temacie: Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego.

I etap odbędzie się w poszczególnych szkołach 28.02.2020 roku, będzie polegał na napisaniu testu leksykalno-gramatyczno-komunikacyjnego. (np. How old are you? a) I’m 10.  b) I’ve got 10.  c) I’m ten years.) Odpowiednia ilość arkuszy zostanie dostarczona na adres danej szkoły. Konkurs należy rozpocząć między 8.30 – 9.00. Czas trwania testu wynosi 45 minut. Na tym etapie prosimy nauczycieli z danej szkoły o poprawę prac zgodnie z przesłanym kluczem. Wyniki konkursu należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (szkoła, imię i nazwisko ucznia, kategoria wiekowa   / kl. V i VI lub kl. VII i VIII/ oraz liczba punktów) do 04.03.2020 roku. Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.szkolacbm.pl do 06.03.2020 roku.

ZMIANA TERMINU II ETAPU KONKURSU 30.03.2020 GODZ.8:00-9:00

II etap konkursu odbędzie się w SP ZCBM dnia 30.03.2020 roku o godz. 8.00 i będzie trwał 60 minut. Etap ten obejmuje pisemny test leksykalno-gramatyczny, czytanie ze zrozumieniem oraz podstawowe zagadnienia z wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego (materiał dotyczący wiedzy o krajach anglojęzycznych będzie zamieszczony na stronie www.szkolacbm.pl do 6.03.2020 roku). Na tym etapie prace są oceniane przez nauczycieli języka angielskiego uczących w SP ZCBM. Spośród wszystkich uczestników drugiego etapu zostanie wyłonionych 10 laureatów (5 laureatów z kl. V-VI oraz 5 z kl. VII-VIII) z najwyższą liczbą punktów, którzy zostaną nagrodzeni.

Wyniki konkursu i termin rozdania nagród będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły do dnia 6.04.2020 roku.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Każdy z nauczycieli otrzyma pamiątkowy dyplom potwierdzający przygotowanie ucznia.

Organizatorzy

 

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Anną Chorąży.

 CANADA

 canada

Flag

Motto: A Mari Usque Ad Mare  (Latin) (English: "From Sea to Sea")

Anthem: "O Canada"

 

Key Facts

Capital City: Ottawa

Type of Government: Constitutional monarchy

Head of State: Queen Elizabeth II, represented by Governor General Julie Payette

Head of Government: Prime Minister Justin Trudeau

Official Languages: English and French

Area: 9,976,140 km2

Population: 32.5 million

Religion: Roman Catholic 45%, Protestant and other 55%

Currency: Canadian Dollar ($CAD)

Number of Time Zones: 6 

Number of Native Canadians: 800,000

Largest city: Toronto

Sport: Canada's official national sports are ice hockey and lacrosse. 


Geography

North Canada: mainly forest, tundra, ice and snow

Western Canada: Rocky Mountains

West-central Canada: prairie grassland

East-central plains: major industrial areas

The highest mountain in Canada - Mount Logan in the Yukon (5959 m)

Canada’s most important river - the St. Lawrence (3,058km)

the longest Canadian river - the Mackenzie (4,241 km)

Great Bear Lake- the largest lake situated entirely in Canada (31,326 km2) in the Northwest Territories

There are some two million lakes in Canada, over 60%of the world’s lakes

Niagara Falls: the largest falls in the world

Canada is made up of ten provinces and three territories.

**The provinces from west to east are: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia and furthest east, the province of Newfoundland and Labrador.

 **The territories are: the Yukon, the Northwest Territories (NWT), and Nunavut, Canada’s newest territory, formed in 1999 out of the eastern part of the NWT and the homeland of the native Inuit.

There are some two million lakes in Canada, covering about 7.6% of the Canadian landmass.

Trans-Canada Highway ( 7,821 km long) is longer than the distance from London to Bombay.


 

Climate

Canada’s climate is varied.

Central Canada: short hot summers, long cold winters

East and west coasts: warmer winters, cooler summers

Ottawa average temperatures: minus 15° to minus 6°C in January; 15° to 26°C in July

North Canada: extremely cold all year

West and south-east Canada: a lot of rain; other areas much drier.

Industry: mining, oil, gas, paper, motor vehicles, fishing

Agriculture: wheat, fruit and vegetables

Canadian wildlife: polar bear, moose, caribou, elk, brown bear, grizzly bear, several kinds of wild cat


History

1763 - Canada became a British colony. The British divided the land into provinces as the number of settlers grew.

1867 - Canada’s eastern provinces - Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick joined together to sign the British North American Act, making Canada a confederation of states under British rule.

1931Canada became a self-governing member of the British Commonwealth in 1931

1949 - Newfoundland became the last province of Canada in 1949, after previously being a British colony.

1982 - Canada gained complete independence from the laws of Britain with the Constitution Act


 

People

Canada’s population is over 30 million with the vast majority (77%) living in cities and towns.

The largest cities in Canada are: Toronto (4.44 million), Montréal (3.33 million), Vancouver (1.89 million), Ottawa-Hull, the National Capital Region (1.03 million).


 

Major Cities in Ontario

Ottawa is the center of a 4,000-square-kilometre National Capital Region that includes neighbouring Hull, across the Ottawa River in the province of Quebec. Ottawa region is home to many of Canada’s spectacular art galleries and museums, including the National Art Gallery and the Canadian Museum of Civilization.


Cultural festivals and celebrations

Ottawa’s Canadian Tulip Festival, with its three million tulips, is a welcome taste of spring. In the wintertime, Gatineau Park offers 35,600 hectares of glorious ski trails that also attract swimmers, hikers, picnickers, birdwatchers and cyclists during the warmer months.

Southwestern Ontario is the hub(centrum) of the densely populated consumer market and industrialized area in Canada commonly referred to as the "Golden Horseshoe" of which St. Catharines is a part.

Two famous theatre festivals are found within the region: the Shaw Festival in Niagara-on-the-Lake and the world renowned Shakespearian Festival in Stratford.

Toronto is the capital of Ontario, and the business center of Canada. Financial services, high technology, and insurance companies top the list of businesses represented there. The city sparkles with life; its center remains vibrant while its residential area consists of a patchwork of ethnically-flavoured neighbourhoods—Chinatown, Little Italy, Greektown, Little India, to name a few.

St. Catharines has an annual Folk Arts Festival in May of each year that features a parade and open houses sponsored by locals from countries around the world. These open houses feature music, dancing, artifacts, and food from the countries represented. It’s a great way to learn about the many cultures represented in St. Catharines!


Political System

Canada is a constitutional monarchy and a federal state with a democratic parliament.

The Parliament of Canada, in Ottawa, consists of the House of Commons, whose members are elected, and the Senate, whose members are appointed. On average, members of Parliament are elected every four years.


 

Canadian Symbols

The maple leaf - most well-known and important symbol. Since February 15, 1965, a red maple leaf has been on the national flag of Canada.

The beaver  - it appears on the five-cent coin. Beavers are known to be hard-working

Czytany 1430 razy

bg

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.