środa, 14 listopad 2018 12:03

Regulamin

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner 

ul. Broniewskiego 13

43-300 Bielsko-Biała 

tel/fax.gimnazjum /033/ 829-24-09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


WYNIKI X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 DLA V I VI KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

LAUREACI

1. MAYA ŻUREK                                     SP w Bestwinie

2. NATALIA MALARZ                              SP nr 24 w Bielsku-Białej

3. SARA KWIATKOWSKA                       SP nr 24 w Bielsku-Białej

4. KAMIL STASIEWICZ                           SP nr 28 w Bielsku-Białej

5. KAJETAN GUMOWSKI                       SP nr 37 w Bielsku-Białej

5. PATRYK KLISZ                                  ZSP w Mazańcowicach

6. PAULINA SZPYRA                              SP nr 6 Integracyjna w Bielsku-Białej

6. MILENA SMOCZYŃSKA                     SP nr 1 w Jaworzu

7. JULITA SIKORA                                  SP nr 28 w Bielsku-Białej

8. AMELIA JARCZYK                              ZSP w Bestwince

8. JAGODA KUBICZEK                           ZSP w Bestwince

8. JULIA MAJKUT                                   SP nr 1 w Jaworzu

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Rozdanie nagród dla laureatów odbędzie się 26.01.2019r. (sobota) o godz. 9:00 na sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN

X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA

ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW V I VI KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I    ZAŁOŻENIA KONKURSU    

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych. Organizatorami konkursu jest dyrektor i nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej.

II   CELE KONKURSU

  1. Rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania językiem obcym.
  2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
  3. Wzbogacenie wiedzy o krajach anglojęzycznych.

III    ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na Podstawie Programowej Nauczania Języków Obcych na poziomie szkoły podstawowej.

●Tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody.

●Materiał gramatyczny:

Zaimki: osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, nieokreślone (anybody, something…)

Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple,

Past Continuous, Future Simple.

Konstrukcje: to be going to, to have to/don’t have to

Czasowniki modalne: must, mustn’t, can(‘t), could(n’t), should(n’t)

Przyimki: np.: in, on, at, with, about, of, for, since

●Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego (II etap konkursu)

IV   PRZEBIEG KONKURSU

Zgłoszenia do konkursu (nazwa szkoły i dokładny adres, ilość uczestników oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów) prosimy przesłać do 12.11.2018 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie: Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego.

I etap odbędzie się w poszczególnych szkołach 28.11.2018 roku, będzie polegał na napisaniu testu leksykalno-gramatyczno-komunikacyjnego. (np. How old are you? a) I’m 10.  b) I’ve got 10.  c) I’m ten years.) Odpowiednia ilość arkuszy zostanie dostarczona na adres danej szkoły. Konkurs należy rozpocząć między 8.30 – 9.00. Czas trwania testu wynosi 45 minut. Na tym etapie prosimy nauczycieli z danej szkoły o poprawę prac zgodnie z przesłanym kluczem. Wyniki konkursu należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (szkoła, imię, nazwisko ucznia i liczba punktów, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów) do 07.12.2018 roku. Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły (www.szkolacbm.pl) do 12.12.2018 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy.

II etap konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej ZCBM dnia 15.01.2019 roku o godz. 8:00 i będzie trwał 60 minut. Etap ten obejmuje pisemny test leksykalno-gramatyczny, czytanie ze zrozumieniem oraz podstawowe zagadnienia z wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego (materiał dotyczący wiedzy o krajach anglojęzycznych będzie zamieszczony na stronie www.szkolacbm.pl do 14.12.2018 roku). Na tym etapie prace są oceniane przez nauczycieli języka angielskiego uczących w Szkole Podstawowej ZCBM. Spośród wszystkich uczestników drugiego etapu zostanie wyłonionych 10 laureatów z najwyższą liczbą punktów, którzy zostaną nagrodzeni.

Wyniki konkursu i termin rozdania nagród będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły do dnia 21.01.2019 roku.

Udział w konkursie jest bezpłatny a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Za szczególne osiągnięcia w konkursie, uczeń starający się o przyjęcie do siódmej klasy Szkoły Podstawowej ZCBM, może uzyskać przy rekrutacji za I miejsce – 5pkt, II miejsce – 4pkt  i III miejsce – 3pkt.

Każdy z nauczycieli otrzyma pamiątkowy dyplom potwierdzający przygotowanie ucznia.

Organizatorzy

 

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Anną Chorąży.

Czytany 931 razy

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.