Strój szkolny

Drukuj

 

strój codzienny licealisty:

strój galowy:

Ustalony w szkole jednolity strój codzienny oraz galowy ma wymiar wychowawczy. W szczególności strój pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności, jednoczy wspólnotę, uczy solidarności, niezależności od warunków materialnych. Strój galowy pomaga w okazaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot i tradycji.