Wykaz podręczników do liceum 3-letniego

Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego

w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Córek Bożej Miłości Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

w roku szkolnym 2019/2020

 

Przedmiot

 

klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Religia

1A,1B

Świadczę o Jezusie
w Kościele

Red. Ks.Robert Strus,ks.Wiesław Galant

Gaudium

AZ-41-01/10-LU-1/12

Religia

2A, 2B

Świadczę o Jezusie
w świecie

Red. Ks.Robert Strus,ks.Wiesław Galant

Gaudium

AZ-42-01/10-LU-4/13

Religia

3A, 3B

Świadczę o Jezusie
w rodzinie

Red. Ks.Robert Strus,ks.Wiesław Galant

Gaudium

AZ-43-01/10-LU-3/14

J. polski

1A, 1B

„Przeszłość to dziś” cz. I/II

Krzysztof Mrocewicz/Jacek Kopciński

Stentor

498/1/2012/2015

498/4/2013/2016.

J. polski

2A, 2B

„Przeszłość to dziś”

Cz.1

Cz.2

Ewa Paczoska,

Jacek Kopciński

Stentor

498/3/2013

498/4/2013

 

J. polski

 

3A, 3B

„Przeszłość to dziś”

Jacek Kopciński

Stentor

498/5/2014

J. angielski

1AB

Password Reset (poziom do określenia po teście diagn.)

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Macmillan Education

954/1/2019

J. angielski

2AB

Matura 2015. Podręcznik i repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony.

L.Edwards

M. Rosińska

M. Krajewska

Wyd. Macmillan

710/2014

J. angielski

3AB

Oxford Matura Trainer Poziom rozsz.

R.Harding, J.Sosnowska

Oxford

688/2/2014

J. niemiecki

1AB

podstawa

Fokus 1. Podręcznik i ćwiczenia.

Joanna Szczęk, Anna Kryczyńska-Pham

WSiP

695/1/2014/2014

J. niemiecki

1AB

kontynuacja

Fokus 1. Ćwiczenia.

Fokus 2. Podręcznik i ćwiczenia.

Joanna Szczęk, Anna Kryczyńska-Pham WSiP 695/1/2014/2014

J. niemiecki

2AB

Fokus 2  i Fokus 3

A. Kryczyńska-Pham

WSiP

695/2/2015

695/3/2016

J. niemiecki

3AB

Fokus 3

A. Kryczyńska-Pham

WSiP

695/3/2016

J. włoski

1AB

Kontynuacja po G

„Arrivederci! 2”

Federica Colombo, Cinzia Faraci, Pierpaolo De Luca

Nowela - Edilingua

441/2/2013

Do programu autorskiego

J. włoski

2AB

„Arrivederci! 2”

Arrivederci!3”

Federica Colombo, Cinzia Faraci, Pierpaolo De Luca

Nowela - Edilingua

441/2/2013

Do programu autorskiego

J. włoski

3 A,B

Arrivederci!3”

Federica Colombo, Cinzia Faraci, Pierpaolo De Luca

Nowela - Edilingua

Do programu autorskiego

Geografia

1A, 1B

Oblicza Geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

Nowa Era

433/2012/2014

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych

J.Brożyńska,

M.Kubik,

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

M.Nikołajew-Banaszewska

Geografia

2B

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum.
Zakres rozszerzony.

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

501/1/2012

Maturalne karty pracy 1. Poziom rozsz.

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony.

K.Cichoszewska, E,Grząba, A.Karaś, A.Krynicki, A.Łazarz, A.Sikona, M.Słobodzian

Tomasz Rachwał

Nowa Era

-

Maturalne karty pracy 2. Poziom rozsz.

E. Jaworska, A.Karaś, M.Nikołajew-Banaszewska, M.Słobozian

Nowa Era

-

Geografia

3B

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony.

Tomasz Rachwał

Nowa Era

501/2/2013

Maturalne karty pracy 2. Poziom rozszerzony

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
 i technikum. Zakres rozszerzony.

J.Brożyńska, E.Jaworska, A.Karaś, M.Nikołajew-Banaszewska, M.Słobodzian

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

501/3/2014

Maturalne karty pracy 3. Poziom rozszerzony.

M.Kupczyk

Nowa Era

-

Biologia

1A i 1B

Biologia na czasie 1 Zakres podstawowy

Bonar E., Krzeszowiec-Jeleń W., Czachorowski S.

Nowa Era

450/2012

Biologia

1A i 2A

Biologia na czasie 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres rozszerzony

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

564/1/2012/2015

Biologia

2A

Biologia na czasie 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula

Nowa Era

564/2/2013/2016

Biologia

3A

Biologia na czasie 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

564/3/2014

Matematyka

1A

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/1/2012

Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

-

Matematyka

1B


Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres rozszerzony.


Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

563/1/2012


Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres rozszerzony.


Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

-

Matematyka

2A


Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy.

Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/2/2012

Matematyka

2B

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony.

Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

563/2/2013

 

Matematyka

3A

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/3/2012

Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

-

Matematyka

3B

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

563/3/2014

Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

 

Chemia

1B

To jest chemia, poziom podstawowy.

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

Nowa Era

438/2012/2015

Chemia

1A

To jest chemia, poziom podstawowy.

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Za dostępem do Matura- ROM-u

Maria Litwin, Szarota Styka –Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

528/1/2012/2015

Chemia

2A

To jest chemia 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Za dostępem do Matura- ROM-u

Maria Litwin, Szarota Styka –Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

528/1/2012/2015

Chemia

3A

To jest chemia 1. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Za dostępem do Matura- ROM-u

Maria Litwin, Szarota Styka –Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

528/2/2013/2016

Fizyka

1A, 1B

Odkryć fizykę. Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Marcin Brown

Weronika Śliwa

Nowa Era

447/2012/2015

Historia

1A i 1B

Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkol

ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

Historia
i społeczeństwo

2A i 2B

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

WSiP

644/1/2013

Historia i społeczeństwo Wojna i wojskowość. Liceum i technikum

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

WSiP

667/3/2013

Historia
i społeczeństwo

3A i 3B

Historia i społeczeństwo. . Język, komunikacja i media.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

WSiP

667/5/2014

Podstawy przedsiębiorczości

1 A i 1B

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

467/2012/2015

Wiedza
o społeczeństwie

1 A i 1B

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki

Nowa Era

505/2012/2015

Wiedza o kulturze

1A, 1B

-

-

-

-

Edukacja dla bezpieczeństwa

1A, 1B

Edukacja dla bezpieczeństwa. Seria Ciekawi Świata.

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński, Łukasz Wrycz-Rekowski 9788376804422

Operon

409/2012

Informatyka

1A, 1B

Odkrywamy na nowo. Informatyka. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna

Gawełek Arkadiusz

Operon

452/2012/2015

Czytany 1352 razy
klauzulaR klauzulaM

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top