Klasy w roku szkolnym 2020/2021

KLASA Z ROZSZERZONĄ BIOLOGIĄ, CHEMIĄ, J.ANGIELSKIM

139412FF 0518 47B2 82C4 C3B7B8205D09

Biologia

Jeśli marzysz o studiowaniu medycyny, farmacji, biotechnologii medycznej, fizjoterapii lub pielęgniarstwa, to wybierz w naszym liceum profil z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim.

Każdego dnia prowadzimy interesujące zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnych technik nauczania. W praktyce uczniowie odbywają lekcje z mikroskopowania, samodzielnie przeprowadzają doświadczenia biologiczne i chemiczne, a wiosną  odbywają się zajęcia  plenerowe. Swoje pasje i zainteresowania dodatkowo mogą rozwijać, przygotowując się do konkursów i olimpiad.

 

Chemia

Maturzyści mogą wybrać egzamin maturalny z chemii. Punkty uzyskane na tym egzaminie są brane pod uwagę na wszystkich uczelniach medycznych,  biochemii, biotechnologii, chemii kosmetyków, akademii wychowania fizycznego, wszystkich kierunkach przyrodniczych, związanych z ochroną środowiska, geologią, inżynierią środowiskową i  chemiczną. 

Zapewniamy nauczanie na  wysokim poziomie oraz solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego!


KLASA Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ, GEOGRAFIĄ, JĘZYKIEM ANGIELSKIMIMG 9100

Jeżeli planujesz studiować na którymś z kierunków ekonomicznych, technicznych czy medycznych, to wybierz w naszym liceum profil z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim.

Wysoki  poziom nauczania i rzetelne przygotowanie do matury skutkują  100 % zdawalnością egzaminu dojrzałości. Natomiast bardzo wysokie od lat wyniki z przedmiotów kierunkowych pozwalają naszym absolwentom na dostanie się na wymarzone kierunki.

Geografia

Dobrze zdana matura z  geografii zapewnia uczniom szerokie spektrum kierunków studiów, które mogą podjąć: od kierunków ekonomicznych, przez kierunki bardziej techniczne, tj. geodezja, kartografia, geologia, geofizyka, geoinżynieria, odnawialne źródła energii, aż po kierunki niestandardowe, jak np. meteorologia, turystyka. Nasi absolwenci od lat uzyskują wysokie wyniki na maturze z tego przedmiotu.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Uczniowie pod opieką nauczycieli mogą rozwijać swoje zainteresowania, przygotowując się do konkursów i olimpiad.  Organizowane są wyjazdy naukowe i zajęcia praktyczne, m.in. na Uniwersytecie Śląskim. Mało liczne klasy pozwalają na indywidualne podejście do każdego ucznia i sprzyjają zdobywaniu wiedzy również w sposób praktyczny.

Matematyka

Matematyka nie należy do łatwych przedmiotów, ale jakaż jest satysfakcja z jej poznawania i zagłębiania się w nią! Zazwyczaj wybierają ją prawdziwi pasjonaci. 

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach matematycznych, np. Jagiellońskim Turnieju Matematycznym, Olimpiadzie Lingwistycznej czy Matematycznym Naboju.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na: matematyce, informatyce, bioinformatyce i biologii systemów, ekonomii, finansach, inwestycjach i rachunkowości, astronomii, fizyce, medycynie, administracji, bezpieczeństwie narodowym, energetyce, elektrotechnice, elektronice, telekomunikacji, budownictwie, gospodarce przestrzennej, zarządzaniu i inżynierii produkcji, transporcie, technologii chemicznej, lotnictwie i kosmonautyce, mechanice i budowie maszyn, inżynierii środowiskowej, papiernictwie i poligrafii, mechatronice, architekturze, inżynierii biomedycznej, inżynierii środowiskowej, biotechnologii, energetyce i chemii jądrowej, chemii, ochronie środowiska, biologii, geologii, biotechnologii, etnografii i antropologii kulturowej, filozofii, a także socjologii.

Czytany 182 razy

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top