poniedziałek, 01 październik 2018 14:50

Gimnazjum

 

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjum

w roku szkolnym 2018/2019.


1 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego  dla uczniów gimnazjum Regulamin pdf Załączniki pdf

2 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjum Regulamin pdf Załączniki pdf

3 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum Regulamin pdf Załączniki pdf

4 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego  dla uczniów gimnazjum Regulamin pdf Załączniki pdf

5 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii  dla uczniów gimnazjum Regulamin pdf Załączniki pdf

6 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii  dla uczniów gimnazjum Regulamin pdf Załączniki pdf

7 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjum Regulamin pdf Załączniki pdf

8 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjum Regulamin pdf Załączniki pdf

9 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii  dla uczniów gimnazjum Regulamin pdf Załączniki pdf

 Za organizację Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odpowiada Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz niżej wymienione placówki doskonalenia nauczycieli:

 

placówka doskonalenia nauczycieli

organizator Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z

strona www

RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Matematyki 

Fizyki

www.wombb.edu.pl

RODN„WOM” w Częstochowie

Języka Polskiego  

Języka Niemieckiego 

Biologii

www.womczest.edu.pl

 

RODN „WOM” w Katowicach

 

Języka Angielskiego 

Historii 

Chemii

www.womkat.edu.pl

 

RODN „WOM” w Rybniku

Geografii

www.wom.edu.pl
Add content here
Add content here
Czytany 525 razy

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.