Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z Rodzicami dzieci przyjętych do klasy pierwszej, czwartej i siódmej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się 8 czerwca o godz. 17.00 w sali gimnastycznej. Podczas zebrania zostanie zaprezentowany m.in. strój szkolny, dlatego prosimy o obecność rodziców wraz z dziećmi, aby pobrać miary i dokonać zamówienia.