logoLObaner

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla GIM

woj konkursyGIM

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z MATEMATYKI - 9 osób

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z JĘZYKA POLSKIEGO - 4 osoby 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z CHEMII: 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z GEOGRAFII:

 

 Za organizację Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odpowiada Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz niżej wymienione placówki doskonalenia nauczycieli:

 

placówka doskonalenia nauczycieli

organizator Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z

strona www.

 

RODN „WOM”  w Bielsku-Białej

 

Matematyki

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Fizyki

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

www.wombb.edu.pl

 RODN„WOM” w Częstochowie

 

Języka Polskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Języka Niemieckiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

www.womczest.edu.pl

 

RODN „WOM”  w Katowicach

 

Języka Angielskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Historii

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Wiedzy o Społeczeństwie 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Biologii

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

www.womkat.edu.pl

RODN i IP„WOM”  w Rybniku

Geografii

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Chemii

dla uczniów dotychczasowych gimnazjum

www.wom.edu.pl

 

 

TERMINARZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Konkurs

Etap I

Etap II

Etap III

Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

3 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

4 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

19 lutego 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

7 listopada 2017 r. 9:00 – 11:00

8 stycznia 2018 r. 11:00 – 13:00

21 lutego 2018 r. 11:00 – 13:00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

9 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

10 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

23 lutego 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Historii

13 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

12 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

28 lutego 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

15 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

16 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

2 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Biologii

17 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

18 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

6 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Geografii

20 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

19 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

7 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie

21 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

22 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

8 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Fizyki

22 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

23 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

9 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Chemii

23 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

24 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

12 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego

24 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

25 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

13 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego

27 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

26 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

14 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

 

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego

w roku szkolnym 2017/2018.


1 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Polskiego 
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

2 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Angielskiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

3 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Biologii
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

4 Wojewódzkie Konkurs Przedmiotowy
z Historii
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

5 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Wiedzy o Społeczeństwie
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

6 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Geografii
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

7 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Matematyki
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

8 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Fizyki 
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

9 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Chemii 
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

10 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Niemieckiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla SP

woj konkursySP

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z MATEMATYKI - 5 osób

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z JĘZYKA POLSKIEGO - 4 osóby

 

 Za organizację Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odpowiada Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz niżej wymienione placówki doskonalenia nauczycieli:

 

placówka doskonalenia nauczycieli

organizator Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z

strona www.

 

RODN „WOM”  w Bielsku-Białej

 

Matematyki 

dla uczniów szkół podstawowych

www.wombb.edu.pl

 RODN„WOM” w Częstochowie

 

Języka Polskiego  

dla uczniów szkół podstawowych

Języka Niemieckiego 

dla uczniów szkół podstawowych

www.womczest.edu.pl

 

RODN „WOM”  w Katowicach

 

Języka Angielskiego 

dla uczniów szkół podstawowych

Historii 

dla uczniów szkół podstawowych

www.womkat.edu.pl

 

 

TERMINARZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Konkurs

Etap I

Etap II

Etap III

Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 

6 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

5 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

20 lutego 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 

8 listopada 2017 r. 9:00 – 11:00

9 stycznia 2018 r. 11:00 – 13:00

22 lutego 2018 r. 11:00 – 13:00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

10 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

11 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

26 lutego 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Historii 

14 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

15stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

1 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

16 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

17 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

5 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

 

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego

w roku szkolnym 2017/2018.


1 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Polskiego 
dla uczniów szkół podstawowych
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

2 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Matematyki
dla uczniów szkół podstawowych
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

3 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Angielskiego
dla uczniów szkół podstawowych
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

4 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Niemieckiego 
dla uczniów szkół podstawowych
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

5 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Historii 
dla uczniów szkół podstawowych
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf