logoLObaner

Nasza szkoła

  • Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność od 1 września 2001 r., a Szkoła Podstawowa 1 września 2017 r.
  • Uczniowie gimnazjum i szkoł podstawowej uczą się na parterze, ierwszym i drugim piętrze .
  • Klasy w gimnazjum liczą do 30 uczniów, po trzy oddziały klas pierwszych, drugich i trzecich. 
  • Klasy w szkole podstawowej liczą: 20 uczniów klasa 1, 24 uczniów klasa 4 i 30 uczniów klasa 7.
  • Uczniowie uczą się dwóch języków: język angielski jako język podstawowy oraz język niemiecki lub włoski do wyboru.
  • Zajęcia odbywają się w małych grupach zróżnicowanych pod względem znajomości wybranego języka,
  • Msza św. szkolna odbywa się raz w tygodniu: w poniedziałek – dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz klas 1 i 2 gimnazjum, we wtorek – dla uczniów klas 3 gimnazjum.
  • Raz w tygodniu: w środę - dla uczniów odbywa się apel szkolny.
  • Szkoła oferuje różne koła zainteresowań i koła przedmiotowe. 
  • Od początku swojej działalności uczniowie gimnazjum noszą jednolity strój (granatowe bluzy, spodnie, spódnice).
  • W szkole podstawowej na codzień uczniowie noszą mundurek szkolny składający się z koszulki polo (niebieskie lub czerwone uczniowie klas 1-3, granatowe lub białe uczniowie klas 4-8).
  • Wychowanie w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej
  • Szkoła organizuje różne wyjazdy zagraniczne.
  • W ciągu roku odbywają się liczne wycieczki naukowe, krajoznawczo-turystyczne, Festyn Rodzinny, obóz letni w Augustowie, Rodzinny Rajd Rowerowy.
  • W ramach edukacji kulturalnej młodzież uczestniczy w seansach filmowych i spektaklach teatralnych. Co roku organizowane są wyjazdy do teatrów w Krakowie i w Katowicach.
  • W szkole odbywają się różnorodne konkursy i olimpiady.
  • Szkoła współpracuje z Radą Rodziców, z organem prowadzącym – Prowincją Polską ZCBM, Radą Szkół Katolickich w Polsce, Urzędem Miejskim, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej, Delegaturą Śląskiego Kuratorium Oświaty,
  • W szkole panuje rodzinna atmosfera.
  • Praca przebiega w klimacie zrozumienia, szacunku przy równoczesnym stawianiu wymagań.
  • Celem nadrzędnym szkoły jest ukształtowanie prawego i mądrego człowieka w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.

Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

  • sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny;
  • pracownię informatyczną wyposażoną w komputery PCI;
  • salę multimedialną przeznaczoną do indywidualnego korzystania;
  • wielofunkcyjne boisko szkolne;
  • bibliotekę szkolną.

sz gim sz gim 2

hymn

 

Godziny pracy: