logoLObaner

Grono pedagogiczne

  dyrektor   wicedyrektor

s. mgr DANUTA DOMSZY

Dyrektor

s. mgr JOANNA BRYŁA

Wicedyrektor


 Sekretarka

s. mgr BEATA BAJURSKA

Księgowa

s. mgr BARBARA SOBEL

Pedagog szkolny 

mgr KLAUDIA TESARCZYK

Psycholog szkolny 

mgr ELŻBIETA RESPONDEK


 • Religia

  s.mgr DANUTA DOMSZY

  s.mgr JOANNA BRYŁA

  s.mgr EDYTA GRZESIAK

  ks. MARCIN ALEKSY - posługa duszpasterska

  ks. RYSZARD PIĘTKA - posługa duszpasterska

 • Edukacja wczesnoszkolna

  mgr BEATA BAKALARSKA - edukacja wczesnoszkolna

  lic. ANNA BŁAŻKIEWICZ - wychowawca w świetlicy

  mgr EWA KANIK - wychowawca w świetlicy

 • Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

  mgr BEATA BAKALARSKA - zajęcia artystyczne, plastyka,

  mgr KATARZYNA BANDEL - język polski

  lic. ANNA BORONOWSKA-DĘBSKA - język polski, biblioteka

  mgr ANNA KOZIEŁ - historia, WOS

  mgr AGNIESZKA OSTAFIN - historia, doradztwo zawodowe

  mgr PIOTR SEWERYN - język polski

  mgr TOMASZ WIATROWSKI - muzyka, zajęcia techniczne, technika

  mgr KLAUDIA TESARCZYK - WDżWR

 • Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

  mgr MARZENA GRUZŁO - biologia, biblioteka

  mgr ANETA GUT-SULIMA - fizyka

  mgr BARBARA HAŃDEREK-KURCZ - matematyka

  mgr KATARZYNA BŁACHUT - matematyka

  mgr ANNA TKOCZ - geografia, przyroda

  mgr JOANNA THEN - chemia

  dr IWONA WĄSEK - chemia

  mgr WOJCIECH ZUZIAK - informatyka

  mgr JUSTYNA MIGDAŁ - informatyka

 • Nauczyciele języków obcych

  mgr IWONA ADAMASZEK - język angielski

  mgr SYLWIA BIENIEK-ZACHER - język angielski

  mgr EWA KANIK - język niemiecki

  mgr ANNA CHORĄŻY - język angielski

  mgr ANNA DOBIJA - język angielski

  mgr AGATA GICZALA-NARÓG - język niemiecki

  mgr JOANNA GARBIAK-WÓJCICKA - język angielski

  mgr SYLWIA STEJSKAL - język włoski

 • Nauczyciele wychowania-fizycznego

  mgr SŁAWOMIR BŁACHUT - wychowanie fizyczne (instruktor piłki siatkowej i nożnej), edukacja dla bezpieczeństwa

  mgr DOROTA DUŁAWA - wychowanie fizyczne

  mgr KATARZYNA ŁOBOZ - wychowanie fizyczne (specjalizacja w zakresie turystyki, uprawnienia do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych)

  mgr ALEKSANDER TROJAK - wychowanie fizyczne