logoLObaner

Grono pedagogiczne

dyrektor

wicedyrektor

s. mgr DANUTA DOMSZY

Dyrektor

s. mgr JOANNA BRYŁA

Wicedyrektor


Sekretarka

s. mgr BEATA BAJURSKA

Księgowa

s. mgr BARBARA SOBEL

Pedagog szkolny 

mgr KLAUDIA TESARCZYK


Posługa duszpasterska

ks. MARCIN ALEKSY 

Posługa duszpasterska

ks. RYSZARD PIĘTKA


 • Religia

  s.mgr DANUTA DOMSZY

  s.mgr JOANNA BRYŁA

  s.mgr KATARZYNA HAŁAS

 • Edukacja wczesnoszkolna

  mgr BEATA BAKALARSKA - edukacja wczesnoszkolna

  mgr ANNA RĄCZKA - edukacja wczesnoszkolna

  mgr ANNA BŁAŻKIEWICZ - wychowawca w świetlicy

  mgr DOROTA DUŁAWA - wychowawca w świetlicy

  mgr ANETA GUT-SULIMA - wychowawca w świetlicy

 • Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

  mgr BEATA BAKALARSKA - zajęcia artystyczne, plastyka,

  mgr KATARZYNA BANDEL - język polski

  lic. ANNA BORONOWSKA-DĘBSKA - język polski, biblioteka

  mgr ANNA KOZIEŁ - historia, WOS

  mgr AGNIESZKA OSTAFIN - historia, doradztwo zawodowe

  mgr PIOTR SEWERYN - język polski

  mgr TOMASZ WIATROWSKI - muzyka, zajęcia techniczne, technika

  mgr JOANNA PRZYBYLSKA-PAL - WDżWR

 • Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

  mgr MARZENA GRUZŁO - biologia, biblioteka

  mgr ANETA GUT-SULIMA - fizyka

  mgr BARBARA HAŃDEREK-KURCZ - matematyka

  mgr KATARZYNA BŁACHUT - matematyka

  mgr ANNA TKOCZ - geografia, przyroda

  mgr JOANNA THEN - chemia

  mgr RAFAŁ MĄCZKA - informatyka

  mgr JUSTYNA MIGDAŁ - informatyka

 • Nauczyciele języków obcych

  mgr IWONA ADAMASZEK - język angielski

  mgr SYLWIA BIENIEK-ZACHER - język angielski

  mgr ANNA CHORĄŻY - język angielski

  mgr AGATA GICZALA-NARÓG - język niemiecki

  mgr JOANNA GARBIAK-WÓJCICKA - język angielski

  mgr SYLWIA STEJSKAL - język włoski

  mgr JOANNA PYKA - język niemiecki

 • Nauczyciele wychowania-fizycznego

  mgr SŁAWOMIR BŁACHUT - wychowanie fizyczne (instruktor piłki siatkowej i nożnej), edukacja dla bezpieczeństwa

  mgr DOROTA DUŁAWA - wychowanie fizyczne

  mgr KATARZYNA ŁOBOZ - wychowanie fizyczne (specjalizacja w zakresie turystyki, uprawnienia do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych)

  mgr ALEKSANDER TROJAK - wychowanie fizyczne 

Godziny pracy: