logoLObaner

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla SP

woj konkursySP

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z MATEMATYKI - 5 osób

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z JĘZYKA POLSKIEGO - 4 osóby

 

 Za organizację Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odpowiada Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz niżej wymienione placówki doskonalenia nauczycieli:

 

placówka doskonalenia nauczycieli

organizator Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z

strona www.

 

RODN „WOM”  w Bielsku-Białej

 

Matematyki 

dla uczniów szkół podstawowych

www.wombb.edu.pl

 RODN„WOM” w Częstochowie

 

Języka Polskiego  

dla uczniów szkół podstawowych

Języka Niemieckiego 

dla uczniów szkół podstawowych

www.womczest.edu.pl

 

RODN „WOM”  w Katowicach

 

Języka Angielskiego 

dla uczniów szkół podstawowych

Historii 

dla uczniów szkół podstawowych

www.womkat.edu.pl

 

 

TERMINARZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Konkurs

Etap I

Etap II

Etap III

Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 

6 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

5 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

20 lutego 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 

8 listopada 2017 r. 9:00 – 11:00

9 stycznia 2018 r. 11:00 – 13:00

22 lutego 2018 r. 11:00 – 13:00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

10 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

11 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

26 lutego 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Historii 

14 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

15stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

1 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

16 listopada 2017 r. 9:00 – 10:30

17 stycznia 2018 r. 11:00 – 12:30

5 marca 2018 r. 11:00 – 12:30

 

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego

w roku szkolnym 2017/2018.


1 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Polskiego 
dla uczniów szkół podstawowych
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

2 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Matematyki
dla uczniów szkół podstawowych
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

3 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Angielskiego
dla uczniów szkół podstawowych
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

4 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Niemieckiego 
dla uczniów szkół podstawowych
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

5 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Historii 
dla uczniów szkół podstawowych
Regulamin
pdf
Załączniki
pdf