logoLObaner

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 w SP ZCBM

ustalone przez dyrektora szkoły

na podstawie§ 5.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych:

16 luty dla kl. VII SP i gimnazjum,

23 luty dla kl. I i IV

Trzeci dzień rekolekcji (16 luty wyjazd do Rychwałdu)

18 kwietnia

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ze względu na organizację egzaminów gimnazjalnych

19 kwietnia

20 kwietnia

30 kwietnia

Dzień wolny (dyżur nauczycieli)

2 maja

Dzień wolny (dyżur nauczycieli)

1 czerwca /pt. po Bożym Ciele/

Dzień wolny (dyżur nauczycieli)

19 czerwca

Dzień wolny  od zajęć dydaktycznych ze względu na organizację zakończenia roku szkolnego.

Proponowany termin wycieczek szkolnych  28 – 30 maj 2017 r.

21 listopada - Święto Szkoły, zajęcia dydaktyczne.

22 grudnia -  Zajęcia dydaktyczne, wigilie klasowe

14– 16 luty - Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla kl. 7SP, gimnazjum, zajęcia dyd.

21 – 23 luty  - Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla kl. I i IV, zajęcia dyd.

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2017/2018 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną na zebraniu w dniu 27 września 2017 roku.

Godziny pracy: