Wymagane dokumenty uczniów przyjętych do 1 klasy SP

Drukuj

ULOTKA

Klasa I

Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 

im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

na rok szkolny 2018/2019

 

Wymagane dokumenty uczniów przyjętych:

Data

Wydarzenie

do 6 kwietnia 2018 r. godzina 15.00

Potwierdzenie woli uczęszczania do Publicznej Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej przez dostarczenie:

1) 2 zdjęć legitymacyjnych, opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

2) Deklaracji dla Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

3) Aktualnej diagnozy przedszkola o gotowości szkolnej dziecka.

Zatwierdził dyrektor w dniu 19 stycznia 2018 r.