logoLObaner

Wychowanie w duchu chrześcijańskim
Wysoki poziom kształcenia
Ciekawe formy pracy z uczniami
Bezpieczeństwo i rodzinna atmosfera
Promowanie utalentowanych uczniów
Indywidualne i przyjazne podejście do każdego dziecka
Szkoła z tradycjami

Wymagane dokumenty uczniów przyjętych do klasy 4

ULOTKA

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner

na rok szkolny 2018/2019

 Wymagane dokumenty uczniów przyjętych:

Data

Wydarzenie

od 22 – 25 czerwca 2018 r. godzina 15.00

Dostarczenie przez uczniów przyjętych następujących dokumentów:

1) Oryginału świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej.

2) 2 zdjęć, opisanych imieniem i nazwiskiem.

3) Karty zdrowia (ze szkolnego gabinetu medycznego).

4) Deklaracji dla Ucznia i Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

Zatwierdził dyrektor w dniu 19 stycznia 2018 r.

Godziny pracy: