logoLObaner

Wychowanie w duchu chrześcijańskim
Wysoki poziom kształcenia
Ciekawe formy pracy z uczniami
Bezpieczeństwo i rodzinna atmosfera
Promowanie utalentowanych uczniów
Indywidualne i przyjazne podejście do każdego dziecka
Szkoła z tradycjami

Pasowanie na ucznia klasy 1 SP

IMG 0214 W dniu 13 października 2017 roku w Szkole Podstawowej  Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku- Białej  odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej.

Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni Siostra Dyrektor mgr Danuta Domszy , Siostra Wicedyrektor mgr Joanna Bryła, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Liceum Krzysztof Górecki i Anna Kupczak, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz rodziny uczniów. 

Uroczystość pasowania uczniów klasy I rozpoczęła się wystąpieniem Siostry Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej ZCBM.

Podczas akademii uczniowie klasy I  z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.

Po programie artystycznym Siostra Dyrektor  uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Siostra Wicedyrektor wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe medale, a wychowawczyni dyplomy pasowania na ucznia.      

Uroczystość uświetniła swoim talentem muzycznym Dominika Szpaczek prezentując wspaniałą grę na flecie.

Na zakończenie uroczystości Rada Rodziców wręczyła każdemu uczniowi róg obfitości. Radości uczniów nie było końca...

Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie
Ślubowanie

Godziny pracy: