logoSPbaner

Nasza szkoła

 • Liceum rozpoczęło swoją działalność od 1.09. 2002 r..
 • Uczniowie liceum uczą się na parterze i pierwszym piętrze .
 • Klasy w liceum liczą do 26 uczniów,po dwa oddziały klas pierwszych, drugich i trzecich w liceum: z rozszerzoną liczbą godzin języka polskiego, angielskiego i historii, a także biologii i chemii, język angielski. 
 • Dwa języki: język angielski i język niemiecki lub włoski
 • Zajęcia odbywają się w małych grupach zróżnicowanych pod względem znajomości wybranego języka,
 • Msza św. szkolna odbywa się raz w tygodniu : we wtorek.
 • Raz w tygodniu: w piątek - dla uczniów liceum odbywa się apel szkolny.
 • Konsultacje dla wszystkich, maturzyści - fakultety maturalne.
 • Od początku swojej działalności uczniowie noszą jednolity strój (granatowe bluzy, spodnie, spódnice).
 • Wychowanie w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej
 • Szkoła organizuje wyjazdy zagraniczne do Włoch, Anglii i Austrii.
 • W ciągu roku odbywają się liczne wycieczki naukowe, krajoznawczo-turystyczne, Wiosenne, Rodzinne Święta Szkoły, międzyszkolny rajd górski połączony z konkursem historycznym.
 • W ramach edukacji kulturalnej młodzież uczestniczy w seansach filmowych i spektaklach teatralnych. Co roku organizowane są wyjazdy do teatrów w Krakowie i w Katowicach.
 • Zebrania i konsultacje dla rodziców,
 • Szkoła współpracuje z Radą Rodziców, z organem prowadzącym – Prowincją Polską ZCBM, Radą Szkół Katolickich w Polsce, Urzędem Miejskim, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej, Delegaturą Śląskiego Kuratorium Oświaty,
 • W szkole panuje rodzinna atmosfera.
 • Praca przebiega w klimacie zrozumienia, szacunku przy równoczesnym stawianiu wymagań.
 • Celem nadrzędnym szkoły jest ukształtowanie prawego i mądrego człowieka w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.

Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

 • sale lekcyjne wyposażone w nowe meble szkolne, mapy, plansze, kalkulatory graficzne, sprzęt DVD, telewizory LCD, tablice interaktywne
 • pracownię informatyczną wyposażoną w komputery Macintosh
 • pracownię informatyczną wyposażoną w komputery PCI
 • salę multimedialną przeznaczoną do indywidualnego korzystania
 • pracownię chemiczną
 • bibliotekę szkolną

hymn

sz lo   sz lo 2