Osiągnięcia uczniów liceum - 2011/2012

  • XX OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA - Magdalena Kaczmarek zajęła II miejsce, natomiast Anna Gałuszka zajęła IV miejsce.
  • Ewa Piechowicz zdobyła wyróżnienie w konkursie "Państwo stanu wyjątkowego. Polska 1981-83", organizowanego przez Stowarzyszenie Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980.
  • Do XLII edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zakwalifikowała się Justyna Ciapała.
  • Do XXXVIII edycji Olimpiady Geograficznej zakwalifikował się Łukasz Wieja.
  • Do X edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki zakwalifikowały się : Paulina Kuś i Anna Marek.
  • Do XXII edycji Olimpiady Teologii Katolickiej zakwalifikowali się: Paulina Kuś, Sławomir Pietraszko, Kamil Marek.