logoSPbaner

Raport z ewaluacji problemowej: Procesy Środowisko

SEO2

 

WYMAGANIA  POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA 
 Obszar: Procesy  
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej B
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany A

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

A
Kształtuje się postawy uczniów A

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

A
Obszar: Środowisko  

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

A
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji A
Rodzice są partnerami szkoły A

 

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

  • Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

ZOBACZ PEŁNY RAPORT