logoSPbaner

Nasza szkoła

NASZE LICEUMSZTANDARYHYMN SZKOŁY
 • Liceum rozpoczęło swoją działalność od 1.09. 2002 r..
 • Uczniowie liceum uczą się na trzecim i czwartym piętrze .
 • Klasy w liceum liczą do 26 uczniów,po dwa oddziały klas pierwszych, drugich i trzecich w liceum: z rozszerzoną liczbą godzin języka angielskiego, geografii, matematyki, a także biologii i chemii. 
 • Dwa języki: język angielski i język niemiecki lub włoski
 • Zajęcia odbywają się w małych grupach zróżnicowanych pod względem znajomości wybranego języka,
 • Msza św. szkolna odbywa się raz w tygodniu : we wtorek.
 • Raz w tygodniu: w piątek - dla uczniów liceum odbywa się apel szkolny.
 • Konsultacje dla wszystkich, maturzyści - fakultety maturalne.
 • Od początku swojej działalności uczniowie noszą jednolity strój (granatowe bluzy, spodnie, spódnice).
 • Wychowanie w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej
 • Szkoła organizuje różne wyjazdy zagraniczne,
 • W ciągu roku odbywają się liczne wycieczki naukowe, krajoznawczo-turystyczne, Festyn Rodzinny.
 • W ramach edukacji kulturalnej młodzież uczestniczy w seansach filmowych i spektaklach teatralnych. Co roku organizowane są wyjazdy do teatrów w Krakowie i w Katowicach.
 • Zebrania i konsultacje dla rodziców,
 • Szkoła współpracuje z Radą Rodziców, z organem prowadzącym – Prowincją Polską ZCBM, Radą Szkół Katolickich w Polsce, Urzędem Miejskim, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej, Delegaturą Śląskiego Kuratorium Oświaty,
 • W szkole panuje rodzinna atmosfera.
 • Praca przebiega w klimacie zrozumienia, szacunku przy równoczesnym stawianiu wymagań.
 • Celem nadrzędnym szkoły jest ukształtowanie prawego i mądrego człowieka w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.

Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

 • sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny;
 • pracownię informatyczną wyposażoną w komputery PCI;
 • salę multimedialną przeznaczoną do indywidualnego korzystania;
 • wielofunkcyjne boisko szkolne;
 • bibliotekę szkolną.
sz lo   sz lo 2  

 

hymn