logoSPbaner

Informacje dla rodziców rok szkolny 2017/2018

 • Zebrania

  Zebrania i konsultacje dla Rodziców odbywają się o godz. 17.00

  13.09 – zebranie (wychowawcy ZSO ZCBM)        

  15.11 – zebranie i konsultacje (wszyscy nauczyciele, wpisać zagrożenia oceną ndst)

  28.02 - konsultacje i zebranie dla klas 3 gimnazjum (wszyscy nauczyciele)

  11.04 - zebranie i konsultacje (wszyscy nauczyciele, informacje o przewidywanych ocenach końcowych – dla rodziców klas III LO oraz sprawy organizacyjne festynu szkolnego - dla wszystkich rodziców)

  16.05 – zebranie i konsultacje (wszyscy nauczyciele, ostateczne ustalenia dotyczące organizacji festynu 2018)

  Podczas konsultacji wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w godzinach od 17.00 do 18.00, podczas zebrań ogólnych od 17.30 – 18.30.

  Siostra Dyrektor przyjmuje - podczas zebrań i konsultacji dla rodziców 17.00 – 18.30

 • Msze Święte

  Msza Święta dla rodziców, nauczycieli i uczniów

  17.09 - wszystkie klasy – Kościół pw. Opatrzności Bożej, godz. 17.30

  15.10 - klasy I, IV, VII SP i I LO – Kaplica zakonna, godz.15.30

  21.11 - ŚWIĘTO SZKOŁY, wszystkie klasy - Kościół pw. Opatrzności Bożej, godz. 10.00

  21.01 - klasy II Gimnazjum i LO - Kaplica zakonna, godz.15.30

  18.03 - klasy I, IV, VII SP i I LO – Kaplica zakonna, godz.15.30

  15.04 - klasy III Gimnazjum i LO - Kaplica zakonna, godz.15.30

  20.05 - klasy II Gimnazjum i LO - Kaplica zakonna, godz.15.30

  17.06 - wszystkie klasy – Kościół pw. Opatrzności Bożej, godz. 17.30

 • Dyskoteki

  27 września 2017 – Dyskoteka - otrzęsiny

  22 listopada 2017 - Dyskoteka andrzejkowa

  24 stycznia 2018 – Dyskoteka karnawałowa

 • Inne wydarzenia

  Rekolekcje Wielkopostne - 14-15.02.2018 r.

  Festyn szkolny – 16 czerwca 2018 r.

  Proponowany termin wycieczek szkolnych: 28-30.05.2018 r.

 • Konta bankowe

  Nr subkonta darowizny na rzecz szkoły: PEKAO S.A. 40 1240 4142 1111 0010 7491 1706

  Nr konta Rady Rodziców: PEKAO S.A. 15 1240 4142 1111 0010 7491 1865

  INFORMACJA

  Od 1 września 2017 r. funkcjonuje jeden nowy numer rachunku bankowego Rady Rodziców działającej oddzielnie w każdej szkole (szkole podstawowej, gimnazjum i liceum).

  W celu prawidłowego funkcjonowania tego rachunku bardzo proszę, aby wszystkie wpłaty, które będą dokonywane na to konto, w tytule przelewu (wpłaty gotówkowej) zawierały oprócz nazwiska ucznia, którego dotyczy wpłata i klasy do której uczęszcza,  skrót:

  RRSP – dla wpłat dokonywanych na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej (klasa 1, 4, 7)

  RRG – dla wpłat dokonywanych na Radę Rodziców oddziałów Gimnazjalnych istniejących w Szkole Podstawowej (klasy 2 i 3)

  RRLO – dla wpłat dokonywanych na Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego (klasy 1, 2, 3).

  Stosowanie powyższych skrótów umożliwi prawidłowe księgowanie środków finansowych zbieranych przez Rady Rodziców oraz pozwoli na sprawne udzielanie informacji o stanie salda na rachunku dla każdej Rady Rodziców oddzielnie.

  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

  PEKAO S.A. 15 1240 4142 1111 0010 7491 1865