logoSPbaner

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 w LO ZCBM

ustalone przez dyrektora szkoły

na podstawie STATUTU SZKOŁY I § 5.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych:

21 listopada

Święto Szkoły (matura próbna – j. polski)

22 grudnia

Wigilia Szkolna

Trzeci dzień rekolekcji wielkopostnych

Udział młodzieży w diecezjalnym dniu skupienia

30 kwietnia

Dzień wolny (dyżur nauczycieli)

2 maja

Dzień wolny (dyżur nauczycieli)

4 maja

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ze względu na organizację egzaminów maturalnych

7 maja

8 maja

1 czerwca /pt. po Bożym Ciele/

Dzień wolny (dyżur nauczycieli)

19 czerwca

Dzień wewnętrzny –dzień wolny od zajęć dydaktycznych ze względu na organizację zakończenia  roku szkolnego.

Proponowany termin wycieczek szkolnych  28 – 30 maj 2017 r.

14-15 luty Szkolne Rekolekcje Wielkopostne i zajęcia dydaktyczne

 

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2017/2018 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną na zebraniu w dniu 27.09. 2017 roku.