logoSPbaner

rekrutacja

Szkolny zestaw podręczników na rok 2018/2019

Szkolny zestaw podręczników w Liceum Ogólnokształcącym ZCBM na rok 2018/2019

Lp.

Przedmiot

klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1

Religia

1A,1B

Świadczę o Jezusie
w Kościele

Red. Ks.Robert Strus,ks.Wiesław Galant

Gaudium

AZ-41-01/10-LU-1/12

2

Religia

2A, 2B

Świadczę o Jezusie
w świecie

Red. Ks.Robert Strus,ks.Wiesław Galant

Gaudium

AZ-42-01/10-LU-4/13

3

Religia

3A, 3B

Świadczę o Jezusie
w rodzinie

Red. Ks.Robert Strus,ks.Wiesław Galant

Gaudium

AZ-43-01/10-LU-3/14

4

J. polski

1A, 1B

„Przeszłość to dziś”

Cz.1

Cz.2

Krzysztof Mrowcewicz,

Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka

Stentor

498/1/2012

498/2/2012

5

J. polski

2A, 2B

„Przeszłość to dziś”

Cz.1

Cz.2

Ewa Paczoska,

Jacek Kopciński

Stentor

498/3/2013

498/4/2013

6

J. polski

3A, 3B

„Przeszłość to dziś”

Jacek Kopciński

Stentor

498/5/2014

7

J. angielski

1AB

Matura 2015. Podręcznik i repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony.

L.Edwards

M. Rosińska

M. Krajewska

Wyd. Macmillan

710/2014

8

J. angielski

2AB

Matura 2015. Podręcznik i repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony.

L.Edwards

M. Rosińska

M. Krajewska

Wyd. Macmillan

710/2014

9

J. angielski

3AB

Matura 2015. Podręcznik i repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony.

L.Edwards

M. Rosińska

M. Krajewska

Wyd. Macmillan

710/2014

10

J. niemiecki

1AB

Fokus 1 lub Fokus 2

A. Kryczyńska-Pham, J. Szczęk

WSiP

695/1/2014

695/2/2015:

11

J. niemiecki

2AB

Fokus 2  i Fokus 3

A. Kryczyńska-Pham

WSiP

695/2/2015

695/3/2016

12

J. niemiecki

3AB

Fokus 3

A. Kryczyńska-Pham

WSiP

695/3/2016

13

J. włoski

1AB

„Arrivederci! 1”-gr.pocz.

„Arrivederci! 2”-gr.kont.

Federica Colombo, Cinzia Faraci, Pierpaolo De Luca

Nowela - Edilingua

441/1/2012

441/2/2013

14

J. włoski

2AB

„Arrivederci! 2”

Arrivederci!3”

Federica Colombo, Cinzia Faraci, Pierpaolo De Luca

Nowela - Edilingua

441/2/2013

Do programu autorskiego

15

Geografia

1A, 1B

Oblicza Geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

J.Brożyńska, M.Kubik, M.Nikołajew-Banaszewska

Nowa Era

433/2012/2014

16

Geografia

2B

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony.

Maturalne karty pracy 1. Poziom rozsz.

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony.

Maturalne karty pracy 2. Poziom rozsz.

Roman Malarz, Marek Więckowski

K.Cichoszewska, E,Grząba, A.Karaś, A.Krynicki, A.Łazarz, A.Sikona, M.Słobodzian

Tomasz Rachwał

J.Brożyńska, E.Jaworska, A.Karaś, M.Nikołajew-Banaszewska, M.Słobodzian

Nowa Era

Nowa Era

501/1/2012

501/2/2013

17

Geografia

3B

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony.

Maturalne karty pracy 2. Poziom rozsz.

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
 i technikum. Zakres rozszerzony.

Maturalne karty pracy 3. Poziom rozsz.

Tomasz Rachwał

J.Brożyńska, E.Jaworska, A.Karaś, M.Nikołajew-Banaszewska, M.Słobodzian

Roman Malarz, Marek Więckowski

M.Kupczyk

Nowa Era

Nowa Era

501/2/2013

501/3/2014

18

Biologia

1A i 1B

Biologia na czasie. Zakres podstawowy

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski

Nowa Era

450/2012/2015

19

Biologia

1A i 2A

Biologia na czasie 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres rozszerzony

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

564/1/2012/2015

20

Biologia

2A

Biologia na czasie 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula

Nowa Era

564/2/2013/2016

21

Biologia

3A

Biologia na czasie 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

564/3/2014

22

Matematyka

1A

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy.

Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/1/2012

23

Matematyka

1B

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

563/1/2012

24

Matematyka

2A

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy.

Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/2/2012

25

Matematyka

2B

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony.

Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

563/2/2013

26

Matematyka

3A

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy.

Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/3/2012

27

Matematyka

3B

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony.

Matematyka. Zbiór Zadań do liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony.

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

563/3/2014

28

Chemia

1B

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

438/2012/2015

29

Chemia

1A

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony z dostępem do Matura ROM-u

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

Nowa Era

438/2012/2015

528/1/2012/2015

30

Chemia

2A

To jest chemia 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Za dostępem do Matura- ROM-u

Maria Litwin, Szarota Styka –Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

528/1/2012/2015

31

Chemia

3A

To jest chemia 1. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Za dostępem do Matura- ROM-u

Maria Litwin, Szarota Styka –Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

528/2/2013/2016

32

Fizyka

1A, 1B

Odkryć fizyką

Marcin Braun Weronika Ślliwa

Nowa Era

447/2012/2015

33

Historia

1A i 1B

Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkol ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era Spółka z o.o.

525/2012

34

Historia
i społeczeństwo

2A i 2B

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

WSiP

644/1/2013

Historia i społeczeństwo Wojna i wojskowość. Liceum i technikum

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

WSiP

667/3/2013

35

Historia
i społeczeństwo

3A i 3B

Historia i społeczeństwo. . Język, komunikacja i media.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

WSiP

667/5/2014

36

Podstawy przedsiębiorczości

1 A i 1B

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

467/2012/2015

37

Wiedza
o społeczeństwie

1 A i 1B

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki

Nowa Era Spółka z o.o.

505/2012/2015

38

Wiedza o kulturze

1A, 1B

„Spotkania z kulturą” Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum

Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz               i inni

Nowa Era

449/2012

39

Edukacja dla bezpieczeństwa

1A, 1B

Edukacja dla bezpieczeństwa. Seria Ciekawi Świata.

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński, Łukasz Wrycz-Rekowski

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

409/2012

40

Informatyka

1A, 1B

Informatyka, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych: zakres podstawowy.
Seria: Odkrywamy na nowo

Arkadiusz Gawełek

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

452/2012

Godziny pracy: