logoSPbaner

Kolejny kapłan z naszej szkoły

swiecenia prezb 2018 040 26 maja 2018 r. w katedrze w Bielsku-Białej biskup Roman Pindel udzielił święceń kapłańskich sześciu diakonom z terenu diecezji bielsko-żywieckiej, w tym absolwentowi naszego liceum Sławomirowi Pietraszce.

Nowi księża od września rozpoczną pracę duszpasterską w swoich pierwszych parafiach. W niedzielę, 27 maja, ks. Sławomir odprawił w swojej parafii w Słotwinie pierwszą Mszę św. W uroczystościach uczestniczyły s. dyrektor Danuta Domszy i s. wicedyrektor Joanna Bryła. Nie zabrakło kolegów i koleżanek z liceum. Psalm śpiewał Krzysztof Byrdy – kolega z liceum, a funkcję ceremoniarza pełnił kleryk Kamil Piwowarczyk, również absolwent naszego liceum.

Przed błogosławieństwem ks. Sławomir podziękował Bogu za dar święceń kapłańskich oraz wszystkim za obecność w tym ważnym dla niego momencie życia. Prosił  także o modlitwę za siebie, by był świętym kapłanem. 

Do święceń przygotowywał się przez sześć lat formacji seminaryjnej w Krakowie. Do seminarium wstąpił po zdaniu egzaminu maturalnego w 2012 roku.

Były to 4. święcenia kapłańskie absolwenta naszej szkoły. W poprzednich latach święcenia przyjęli: Ariel Stąporek, Kamil Kruczek, Paweł Then. Obecnie do diakonatu przygotowuje się kleryk Kamil Piwowarczyk.

Święcenia
Święcenia
Święcenia
Święcenia
Święcenia
Święcenia
Święcenia
Święcenia
Święcenia

 

Godziny pracy: