logoSPbaner

Stypendium Prezesa Rady Ministrów rozdane

IMG 0238 Dziś w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Wyspiańskiego w Bielsku-Białej odbyło się wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z placówek znajdujących się w obszarze działania bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W naszej szkole stypendium przyznane zostało Martynie Kiszczak z kl. IIA, która może liczyć na comiesięczną gratyfikację w wysokości ponad 250 zł od września 2017 roku do czerwca 2018 roku.

Martynie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendium
Stypendium
Stypendium
Stypendium
Stypendium
Stypendium
Stypendium
Stypendium
Stypendium
Stypendium
Stypendium
Stypendium
Stypendium
Stypendium

 

Godziny pracy: