logoSPbaner

Akcja BUCIK

IMG 0159 „AKCJA BUCIK jest to nasza reakcja na wielkie zło, jakie ma miejsce w naszych czasach. Szacuje się, że na całym świecie w ciągu jednego tylko roku zabijanych jest około 50 milionów nienarodzonych dzieci! Z danych tych wynika, że liczba dzieci zabijanych w wyniku aborcji rocznie jest większa niż liczba ofiar całej II Wojny Światowej. Wobec tych przerażających faktów nie możemy być obojętni. Chcemy zło dobrem zwyciężać. Jako chrześcijanie wiemy, że mamy do dyspozycji niezwykle skuteczną broń masowego rażenia. Tą bronią jest RÓŻANIEC!” ( z „Manifestu”)

Po raz kolejny nasza  społeczność szkolna włączyła się  w Akcję Bucik, mającą na celu obronę dzieci nienarodzonych. W tym roku szkolnym ponad 100 uczniów walczy o życie dla najbardziej bezbronnych. Wierzymy, że dzięki codziennej modlitwie różańcowej wyprosimy dar życia dzieciom zagrożonym aborcją. Św. Jan Paweł II mówił, że naród, który zabija nienarodzone dzieci, jest narodem bez przyszłości;  włączając się w  akcję pragniemy również walczyć o dobrą przyszłość dla całej naszej Ojczyzny. Wszystkim uczestnikom życzę wierności  podjętym postanowieniom. 

S. Edyta

Bucik
Bucik
Bucik
Bucik
Bucik
Bucik
Bucik

Godziny pracy: