logoSPbaner

Losy absolwentów 2017

W kwietniu 2017 r. uroczyście pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów, życząc pomyślnie zdanej matury i zdobycia upragnionego indeksu.  Otrzymane przez szkołę wyniki matur naszych absolwentów  sprawiły nam wielką radość, zaś  informacje o wyborze studiów umożliwiły analizę preferencji kierunków studiów.

 

Uniwersytet Jagielloński (prawo, polonistyka)

Uniwersytet Wrocławski (biologia, informatyka)

Uniwersytet Śląski (prawo, filologia germańska, psychologia)

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (technologia cyfrowa w animacji kultury)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (finanse i rachunkowość, marketing)

Uniwersytet SWPS w Warszawie (psychokryminalistyka)

Śląski Uniwersytet Medyczny (fizjoterapia)

Politechnika Wrocławska (technologia chemiczna)

Politechnika Krakowska (odnawialne źródła energii i gospodarka komunalna)

Akademia Górniczo – Hutnicza (inżynieria mechatroniczna, elektronika i komunikacja, zarządzanie i inżynieria produkcji)

Akademia Techniczno – Humanistyczna  (pielęgniarstwo, filologia angielska, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka)

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (psychologia)

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (filologia angielska)

Akademia Ignatianum w Krakowie (zarządzanie i nowe technologie)

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (prawo)

Wyższa Szkoła Technicza w Katowicach (wzornictwo, architektura wnętrz)

Drodzy maturzyści, jeszcze raz gratulujemy imponujących wyników maturalnych i życzymy, aby wybrane przez Was kierunki studiów były drogą do dalszych sukcesów.

Godziny pracy: