logoSPbaner

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Dnia 4 września 2017 zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego według poniższego harmonogramu.

Uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum zapraszamy na godz. 8.40 na spotkanie organizacyjne z Wychowawcami klas w następujących salach:

Kl. 2a Gim.– s.3 (parter)

Kl. 2b Gim. – s.9 (drugie piętro)

Kl. 2c Gim. – s.10 (drugie piętro)

Kl. 2d Gim. – s.13 (drugie piętro)

Kl. 3a Gim. – s.5 (parter)

Kl. 3b Gim. – s.12 (drugie piętro)

Kl. 3c Gim. – s.8 (pierwsze piętro)

W trakcie spotkania z Wychowawcami fotograf wykona zdjęcia klasowe.

 

O godz. 9.40 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, po sprawdzeniu obecności przez Wychowawców klas, udają się wspólnie do Kościoła pw. „Opatrzności Bożej”.

 

O godz. 10.00 będziemy uczestniczyć we Mszy św. polecając Panu Bogu rozpoczynający się nowy rok szkolny.

 

O godz. 11.15 z Wychowawcami spotkają się uczniowie klasy pierwszej, czwartej i siódmej Szkoły Podstawowej oraz Liceum według następującego porządku:

Kl. 1 SP – s.6 (pierwsze piętro)

Kl. 4 SP – s.2 (parter)

Kl. 7 SP – s.7 (pierwsze piętro)

Kl. IA LO – s.17 (trzecie piętro)

Kl. IB LO – s.14 (trzecie piętro)

Kl. IIA LO – s.1 (parter)

Kl. IIB LO – s.19 (czwarte piętro)

Kl. IIIA LO – s.16 (trzecie piętro)

Kl. IIIB LO – s.15 (trzecie piętro)

W trakcie spotkania z Wychowawcami fotograf wykona zdjęcia klasowe.

Godziny pracy: