logo lo

Nasza szkoła

  • Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność od 1.09. 2001 r..
  • Uczniowie gimnazjum uczą się na drugim, trzecim i czwartym piętrze .
  • Klasy w gimnazjum liczą do 30 uczniów, po trzy oddziały klas pierwszych, drugich i trzecich. 
  • Dwa języki: język angielski i język niemiecki lub włoski
  • Zajęcia odbywają się w małych grupach zróżnicowanych pod względem znajomości wybranego języka,
  • Msza św. szkolna odbywa się raz w tygodniu : w poniedziałek – dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum, we wtorek – dla uczniów klas trzecich gimnazjum.
  • Raz w tygodniu: w środę - dla uczniów gimnazjum odbywa się apel szkolny.
  • Konsultacje dla wszystkich.
  • Koła zainteresowań i koła przedmiotowe. 
  • Od początku swojej działalności uczniowie noszą jednolity strój (granatowe bluzy, spodnie, spódnice).
  • Wychowanie w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej
  • Szkoła organizuje wyjazdy zagraniczne do Włoch, Anglii i Austrii.
  • W ciągu roku odbywają się liczne wycieczki naukowe, krajoznawczo-turystyczne, Wiosenne, Rodzinne Święta Szkoły, międzyszkolny rajd górski połączony z konkursem historycznym, obóz letni w Augustowie.
  • W ramach edukacji kulturalnej młodzież uczestniczy w seansach filmowych i spektaklach teatralnych. Co roku organizowane są wyjazdy do teatrów w Krakowie i w Katowicach.
  • W szkole odbywają się różnorodne konkursy i olimpiady.
  • Zebrania i konsultacje dla rodziców,
  • Szkoła współpracuje z Radą Rodziców, z organem prowadzącym – Prowincją Polską ZCBM, Radą Szkół Katolickich w Polsce, Urzędem Miejskim, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej, Delegaturą Śląskiego Kuratorium Oświaty,
  • W szkole panuje rodzinna atmosfera.
  • Praca przebiega w klimacie zrozumienia, szacunku przy równoczesnym stawianiu wymagań.
  • Celem nadrzędnym szkoły jest ukształtowanie prawego i mądrego człowieka w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.

Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

  • sale lekcyjne wyposażone w nowe meble szkolne, mapy, plansze, kalkulatory graficzne, sprzęt DVD, telewizory LCD, tablice interaktywne
  • pracownię informatyczną wyposażoną w komputery Macintosh
  • pracownię informatyczną wyposażoną w komputery PCI
  • salę multimedialną przeznaczoną do indywidualnego korzystania
  • pracownię chemiczną
  • bibliotekę szkolną

sz gim   sz gim 2

hymn