EWD dla okresu 2013- 2015

Trzyletni EWD dla okresu 2013- 2015 dla Gimnazjum ZCBM

Edukacyjna wartość dodana dla lat 2013 – 2015 obliczona na podstawie wyników egzaminu z roku 2013, 2014 i 2015 pokazuje wysoki wynik średni z egzaminu gimnazjalnego ( oś pozioma ) przy jednocześnie dodatniej wartości edukacyjnej ( oś pionowa ). 

Poszczególne ćwiartki wykresu oznaczają : 

ewd

Część humanistyczna

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie:264

Historia i WOS

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie:264

Język polski

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie:264

2013 2015 cz.hum his pol

Część matematyczno- przyrodnicza

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie:264

Przedmioty przyrodnicze

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie:264

Matematyka

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie:264

2013 2015 cz.przy przy mat